Senaste lydelse SKOLFS 2011:12

Skolverkets föreskrifter om bedömningsgrunder för de färdighetsprov som ska utgöra grund för antagning till dansarutbildningen

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 6 och 15 §§ förordningen (2011:7) om dansarutbildning
Beslutsdatum: 2011-03-07
Ikraftträdandedatum: 2011-04-04
Tryckdatum: 2011-04-04
Nyckelord Dansarutbildning, Färdighetsprov
Historik: 2011:12 Grundförfattning
  2014:8 Ändringsförfattning
  2015:29 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:12 Senaste lydelsePDF