Senaste lydelse SKOLFS 2011:15

Skolverkets föreskrifter om kurser för yrkesdansarutbildningen

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 15 § förordningen (2011:7) om dansarutbildning
Beslutsdatum: 2011-03-07
Ikraftträdandedatum: 2011-07-01
Tryckdatum: 2011-04-04
Nyckelord Dansarutbildning, Gymnasieskola, Kurs
Historik: 2011:15 Grundförfattning
  2015:31 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:15 Senaste lydelsePDF