Senaste lydelse SKOLFS 2011:158

Skolverkets föreskrifter om antagning till gymnasieskolan i vissa fall

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: Fjärde punkten i övergångsbestämmelserna till gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2011-11-16
Ikraftträdandedatum: 2012-03-21
Tryckdatum: 2011-12-15
Nyckelord Antagning, Betyg, Grundskola, Gymnasieskola
Historik: 2011:158 Grundförfattning
  2012:6 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:158 Senaste lydelsePDF