Senaste lydelse SKOLFS 2011:196

Skolverkets föreskrifter om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och får ingå i en gymnasieexamen

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: Sjätte och elfte punkterna i övergångsbestämmelserna till gymnasieförordningen (2010:2039) samt sjätte punkten i övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2011-12-12
Ikraftträdandedatum: 2012-01-30
Tryckdatum: 2012-01-16
Nyckelord Betyg, Gymnasieskola, Kurs, Kursplaner, Ämnesplan
Historik: 2011:196 Grundförfattning
  2014:20 Ändringsförfattning
  2015:34 Ändringsförfattning
  2017:76 Ändringsförfattning
  2020:88 Ändringsförfattning
  2021:33 Ändringsförfattning
  2022:415 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:196 Senaste lydelsePDF