Upphävd: Den här författningen upphävdes 2018-07-01.
Senaste lydelse SKOLFS 2011:34

Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning hösten 2011 och våren 2012

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 6 § förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2011-05-02
Ikraftträdandedatum: 2011-08-01
Tryckdatum: 2011-06-15
Nyckelord Kursprov, Vuxenutbildning
Historik: 2011:122 Ändringsförfattning
  2011:34 Grundförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:34 Senaste lydelsePDF