Senaste lydelse SKOLFS 2012:9

Skolverkets föreskrifter om utformning av examensbevis från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 26 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2012-02-22
Ikraftträdandedatum: 2012-07-01
Tryckdatum: 2012-03-21
Nyckelord Examensbevis, Vuxenutbildning
Historik: 2012:9 Grundförfattning
  2016:53 Ändringsförfattning
  2021:31 Ändringsförfattning
  2021:62 Ändringsförfattning
  2023:120 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2012:9 Senaste lydelsePDF