Senaste lydelse SKOLFS 2013:148

Förordning om läroplan för gymnasiesärskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2013-07-18
Ikraftträdandedatum: 2013-08-15
Tryckdatum: 2013-08-01
Nyckelord Gymnasiesärskola, Läroplaner
Historik: 2013:148 Grundförfattning
  2016:45 Ändringsförfattning
  2017:18 Ändringsförfattning
  2020:70 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2013:148 Senaste lydelsePDF