Senaste lydelse SKOLFS 2013:158

Skolverkets föreskrifter om utformningen av gymnasiesärskolebevis efter nationella och individuella program i gymnasiesärskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 8 kap. 28 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 10 § förordningen (1983:28) om undervisning av barn och ungdomar som vistas vid särskilda ungdomshem
Beslutsdatum: 2013-10-09
Ikraftträdandedatum: 2013-11-15
Tryckdatum: 2013-11-01
Nyckelord Betyg, Gymnasiesärskola
Historik: 2013:158 Grundförfattning
  2020:59 Ändringsförfattning
  2022:19 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2013:158 Senaste lydelsePDF