Senaste lydelse SKOLFS 2013:19

Skolverkets föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 9 kap. 22 §, 11 kap. 12 § och 12 kap. 12 § skolförordningen (2011:185) samt 8 kap. 3 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 4 kap. 10 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2013-06-03
Ikraftträdandedatum: 2013-07-15
Tryckdatum: 2013-06-18
Nyckelord Prov
Historik: 2013:19 Grundförfattning
  2015:35 Ändringsförfattning
  2016:55 Ändringsförfattning
  2018:12 Ändringsförfattning
  2019:2 Ändringsförfattning
  2019:3 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2013:19 Senaste lydelsePDF