Senaste lydelse SKOLFS 2014:120

Skolverkets föreskrifter om utformningen av intyg i kommunal vuxenutbildning

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 26 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2014-11-26
Ikraftträdandedatum: 2015-02-01
Tryckdatum: 2014-12-19
Nyckelord Intyg, Betyg
Historik: 2014:120 Grundförfattning
  2016:58 Ändringsförfattning
  2020:173 Ändringsförfattning
  2023:108 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2014:120 Senaste lydelsePDF