Koder för studievägar, yrkespaket och språk

På den här sidan hittar du koder för studievägar, yrkespaket och språk, samt instruktioner hur du använder dem.

Förklaring till Skolverkets kodsystem

I förklaringen till Skolverkets kodsystem kan du läsa om kodsättning av ämnen, kurser, studievägar och yrkespaket.

Ladda ner en förklaring till Skolverkets kodsystem, pdf-filPDF (pdf, 370 kB)

Studievägskoder

Studievägskoden består av max nio tecken/positioner. En studievägskod beskriver program och inriktning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

Ladda ner studievägskoder för gymnasieskolan, pdf-filPDF (pdf, 397 kB)

Ladda ner studievägskoder för gymnasieskolan, excel-filExcel (excel, 223 kB)

Ladda ner studievägskoderna för gymnasiesärskolan, pdf-filPDF (pdf, 197 kB)

Ladda ner studievägskoderna för gymnasiesärskolan, excel-filExcel (excel, 2 MB)

Kurskoder för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Du hittar kurskoderna när du söker bland kurser och ämnen i gymnasieskolan och i gymnasiesärskolan. Kurskoderna listas i högerkolumnen.

Hitta program, ämnesplaner och kurser i gymnasieskolan (kurskoder listas högerkolumnen)

Hitta program, ämnesplaner och kurser i gymnasiesärskolan (kurskoder listas högerkolumnen)

Kurskoder för vuxenutbildningen

I dokumentet nedan finns koder som är specifika för kommunal vuxenutbildning (komvux): koder för sfi, grundläggande nivå, särskild utbildning (särvux) på grundläggande nivå, orienteringskurser, delkurser, nationella delkurser och individuella kurser.

Ladda ner koderna för vuxenutbildningen, excel-filExcel (excel, 45 kB)

Du hittar också kurskoderna när du söker bland kurser och ämnen för komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning (särvux) på gymnasial nivå. Kurskoderna listas i högerkolumnen.

Hitta ämnen och kurser för komvux på gymnasial nivå

Hitta ämnen och kurser för särvux gymnasial

Koder för yrkespaket

Koden för ett yrkespaket beskriver om paketet är framtaget nationellt eller regionalt och från vilket program inom gymnasieskolan alla eller majoriteten av kurserna i paketet är hämtade. Koden består av sex tecken/positioner.

Koder för yrkespaket, pdf-filPDF (pdf, 262 kB)

Sammanställning av koder med kursinnehåll för yrkespaket, excel-filExcel (excel, 202 kB)

Språkkoder

Språkkoderna hämtas från en internationell språkstandard (ISO 639-3).

Sök bland språkkoder och läs mer om standarden ISO 639-3 (officiell webbplats: Registration Authority ISO)länk till annan webbplats

Hänvisningar angivna inom parentes ger vägledning till ett språkområde. Kontakta Skolverket om du inte hittar den kod du söker.

Språkkoder för moderna språk, modersmål och språk specialisering för gymnasieutbildning

Språkkoden bildar kurskod tillsammans med ämneskoden för moderna språk, modersmål eller språk specialisering.

Språkkoder för grundskola och grundläggande vuxenutbildning

Språkkoden bildas tillsammans med koden för ämnets förkortning:

  • Moderna språk inom ramen för elevens val: M1.
  • Moderna språk inom ramen för språkval: M2.
  • Modersmål: ML.

Exempel spanska

  • Moderna språk inom ramen för elevens val. Exempel: spanska, elevens val M1 SPA.
  • Moderna språk inom ramen för språkval, Exempel: spanska, språkval M2 SPA.
  • Modersmål, Exempel: spanska, modersmål ML SPA.
Senast uppdaterad 24 augusti 2020