Frågor och svar

Kan en orienteringskurs arbetsplatsförläggas?

Det finns inga bestämmelser som säger var en orienteringskurs kan genomföras. Det är därmed möjligt att förlägga kursen på arbetsplatsen.