Anordna förberedande dansarutbildning

En förberedande dansarutbildning ska ge eleverna förutsättningar och färdigheter att antas till en gymnasial yrkesdansarutbildning. Här kan du läsa om vilka särskilda bestämmelser som gäller för utbildningen.

Ämnen och timplan

Undervisningen ska som huvudregel ha samma ämnen och följa samma bestämmelser som övriga grundskolan. Men den förberedande dansarutbildningen skiljer sig från annan utbildning på ett antal punkter.

  • Läsåret får högst ha 240 dagar. Den obligatoriska undervisningen får i sin tur omfatta högst 190 dagar per läsår och åtta timmar per dag.
  • Ämnet dans ersätter ämnet idrott och hälsa.
  • Det är också möjligt att minska undervisningstiden i bild och slöjd inom ramen för skolans val med mer än 20 procent.

Särskilda regler för vem som får undervisa

Även en obehörig lärare får undervisa i dansämnen på den förberedande dansarutbildningen. Lärare utan legitimation får också anställas utan tidsbegränsning. Det gäller under förutsättning att det saknas legitimerade sökande och att den sökande utan legitimation har tillräcklig kompetens samt bedöms vara lämplig att undervisa i det aktuella ämnet eller på den aktuella kursen.

Även obehöriga lärare får sätta betyg

Även lärare som inte är legitimerade får sätta betyg på den förberedande dansarutbildningen. Om fler än en lärare undervisar i dansämnet när betyg ska sättas och dessa inte kan enas, är det rektorn som ska besluta om betyget.

Hälsoundersökning och särskilda krav på elevhälsan

Innan en elev kan antas till dansarutbildningen ska eleven genomgå en hälsoundersökning. Hälsoundersökningen innehåller både en ortopedisk och en allmänmedicinsk bedömning. Eleven ska också ha bedömts kunna genomföra utbildningen utan uppenbar risk för skada på elevens hälsa eller utveckling. De huvudmän som anordnar dansarutbildning ska även anpassa elevhälsan så att den kan möta de specifika behov som eleverna på utbildningen kan ha.

Förordning om dansarutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ordinance on dancer education (Förordning om dansarutbildning på engelska) Pdf, 376 kB.

Senast uppdaterad 26 juni 2023

Innehåll på denna sida