Anordna judiska studier i grundskolan

Huvudmän för grundskolor med årskurserna 7-9 kan ansöka hos Skolverket om tillstånd att anordna en särskild utbildning i judiska studier.

I utbildningen ingår ämnet judiska studier

I utbildningen judiska studier ingår ämnet judiska studier. Det omfattar judisk religion, historia, tradition och kultur. Det finns en kursplan med betygskriterier för årskurs 7-9 i ämnet. Elever ska kunna uppfylla betygskriterierna under 240 timmars undervisningstid inom ramen för skolans val. De elever som läser judiska studier ska få betyg i ämnet. För undervisning i ämnet judiska studier ska huvudmannen använda en lärare med utbildning avsedd för undervisning i historia, religionskunskap eller samhällskunskap i grundskolans årskurs 7-9.

Hebreiska och jiddisch är språkval på utbildningen

Elever som går utbildningen ska ha möjligheten att välja hebreiska och jiddisch som språkval. Elever som även vill läsa franska, spanska, tyska eller något annat modernt språk som språkval kan göra det.

Utbildningen ska ta emot elever från hela landet

För att ge fler elever möjlighet att gå i en skola där judiska studier erbjuds, ska elever från hela landet tas emot. Om platserna inte räcker till alla som önskar delta i utbildningen ska urvalet göras enligt följande ordning:

 1. Elevens hemkommun
  Sökande från den kommun där utbildningen anordnas, eller från en kommun som anordnaren har relevanta samverkansavtal med, har företräde framför sökande från andra kommuner. Observera att detta endast gäller för offentliga huvudmän eftersom fristående skolor är riksrekryterande.
 2. Datum för anmälan
  De elever som gör sin ansökan till den särskilda utbildningen tidigt har företräde framför de som gör sin anmälan senare.

Ansök hos Skolverket

Ansökan ska finnas hos oss senast den 15 december läsåret innan det läsår utbildningen planeras att starta.

Blankett för ansökan om judiska studier Word, 36 kB.

Skolverket godkänner en ansökan om

 • utbildningen uppfyller villkoren i förordningen
 • utbildningen i övrigt uppfyller kraven på utbildning i grundskolan
 • kostnaderna för utbildningen inte överstiger kostnaderna för annan utbildning i grundskolan hos huvudmannen och
 • utbildningen bedöms bidra till syftet med den särskilda utbildningen: att öka möjligheterna för elever i grundskolan som tillhör den nationella minoriteten judar att fördjupa sina kunskaper om sin minoritets kultur, historia, traditioner och religion.

I beslutet om tillstånd kommer vi att ange

 • vid vilken skolenhet huvudmannen får anordna utbildningen
 • hur många elever som utbildningen får omfatta
 • hur urval till platserna ska göras och
 • hur länge tillståndet gäller. Ett tillstånd får gälla i högst sex år.

Kontakt

Mattias Ludvigsson
E-post till mattias.ludvigsson@skolverket.se
Telefonnummer 08-527 333 72

Senast uppdaterad 24 oktober 2023

Innehåll på denna sida