Anordna idrottsutbildningar inom gymnasie- och anpassad gymnasieskola

Offentlig huvudman ansöker hos Skolverket och enskild huvudman hos Skolinspektionen. Ansökan för utbildningsstart hösten 2025 är nu stängd.

Två varianter av idrottsutbildningar

Det finns två varianter av idrottsutbildningar inom gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan: riksidrottsgymnasier, RIG, och nationellt godkända idrottsutbildningar, NIU. Dessa riktar sig till elever som vill kombinera sin gymnasieutbildning med en elitidrottsutbildning.

Riksidrottsgymnasier är riksrekryterande vilket innebär att elever från hela landet kan söka. De nationellt godkända idrottsutbildningarna är lokala eller regionala. Utbildningarna har tydlig elitidrottskaraktär. Därför får endast riksidrottsgymnasier och nationellt godkända idrottsutbildningar ge ämnet specialidrott. Specialidrott får ingå med 200 poäng i programfördjupningen och 200 poäng i det individuella valet. Ämnet får efter beslut av rektor dessutom läsas som utökat program med 300 poäng. Elever som går dessa utbildningar kan alltså läsa 700 poäng specialidrott.

Krav på utbildningen

För att få bedriva en idrottsutbildning ska utbildningen uppfylla kraven för riksidrottsgymnasium eller nationellt godkänd idrottsutbildning i 5 kap. 23-28 §§ gymnasieförordningen.

Huvudman ansöker om nationellt godkända idrottsutbildningar

En utbildning som har en tydlig elitidrottskaraktär och ett etablerat samarbete med ett specialidrottsförbund som är relevant för utbildningen får godkännas som en nationell idrottsutbildning. Utbildningen ska också tillstyrkas av specialidrottsförbundet. Tillstyrkan ska bifogas ansökan. Specialidrottsförbundet kan ladda ner och fylla i dokumentet här nedan och spara i PDF-format. Dokumentet innehåller grund för tillstyrkan.

Mall för tillstyrkan (NIU)

Se till att du fyller i korrekt information i alla textfält i dokumentet innan du skickar in det tillsammans med ansökan.

Ladda ner dokument för Tillstyrkan (NIU) Word, 37 kB.

Ansökningsformuläret är tillgängligt från 1 december 2023 till och med den 31 januari 2024 (om sista datum för ansökan är en helgdag, är formuläret tillgängligt till nästa vardag). Ansök via dator för att undvika tekniska problem när du fyller i formuläret.

Skolverket fattar beslut om möjligt senast den 1 september. Därefter fattar Skolinspektionen beslut för enskild huvudman om rätt att bedriva utbildningen. Ett beslut gäller för fyra antagningsomgångar. En ny ansökan behöver därför inkomma till Skolverket senast den 31 januari det år sista antagningen får göras.

Huvudman ansöker om riksidrottsgymnasium

Ansökningsformuläret är tillgängligt från 1 december 2023 till och med den 31 januari 2024 (om sista datum för ansökan är en helgdag, är formuläret tillgängligt till nästa vardag). Ansök via dator för att undvika tekniska problem när du fyller i formuläret.

Mall för tillstyrkan (RIG)

Se till att du fyller i korrekt information i alla textfält i dokumentet innan du skickar in det tillsammans med ansökan.

Ladda ner dokument för Tillstyrkan (RIG) Word, 37 kB.

Skolverket fattar beslut om möjligt senast den 1 september. Därefter fattar Skolinspektionen beslut för enskild huvudman om rätt att bedriva utbildningen. Ett beslut gäller för tre antagningsomgångar. En ny ansökan behöver därför inkomma till Skolverket senast den 31 januari det år sista antagningen får göras.

Godkända riksidrottsgymnasier (RIG) inom gymnasieskolan

Beviljade utbildningar 2023

Inom gymnasieskolan inkom inga ansökningar 2023.

Godkända riksidrottsgymnasier (RIG) inom anpassade gymnasieskolan

Beviljade utbildningar 2023

Inom anpassade gymnasieskolan inkom inga ansökningar 2023.

Riksidrottsförbundets webbplats Länk till annan webbplats.

Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) inom gymnasieskolan

Beviljade utbildningar 2023

Inom gymnasieskolan har 49 utbildningar blivit godkända som nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU-utbildning) med start hösten 2024. Totalt inkom 49 ansökningar 2023.

Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) inom anpassade gymnasieskolan

I anpassade gymnasieskolan inkom inga ansökningar under 2023.

  • 2022: Inom gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar under detta år.
  • 2021: Inom gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar under detta år.
  • 2020: Inom gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar under detta år.
  • 2019: Inom gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar under detta år.
  • 2018: Inom gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar under detta år.
  • 2017: Inom gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar under detta år.
  • 2016: Inom gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar under detta år.
  • 2015 - godkända NIU-utbildningar gymnasiesärskolan Pdf, 22 kB, öppnas i nytt fönster.
Senast uppdaterad 15 februari 2024

Innehåll på denna sida