Anordna riksrekryterande gymnasieutbildning

Offentlig huvudman ansöker hos Skolverket och enskild huvudman hos Skolinspektionen. Ansökan för utbildningsstart hösten 2025 är nu stängd.

Riksrekryterande utbildning inom gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan

Elever från hela landet kan söka på samma villkor till en riksrekryterande utbildning.

En gymnasieskola kan bli riksrekryterande om det finns nationell efterfrågan och nationellt intresse av utbildningen. Nationellt intresse innebär att utbildningen kan anses vara en nationellt angelägen utbildning som ger sådana kunskaper och färdigheter som efterfrågas nationellt, men som inte erbjuds i tillräcklig omfattning och som leder mot kvantitativt små och samhälleligt angelägna yrken.

En anpassad gymnasieskola kan bli riksrekryterande om utbildningen är möjlig att inrätta på endast en eller några orter i landet eller enskilda elevers behov av kunskaper och färdigheter annars inte kan tillgodoses.

Observera att det inte alltid är nödvändigt att bli riksrekryterande för att få ta emot elever från andra kommuner. Om ett nationellt program eller en inriktning inte finns i hemkommunen har en elev rätt att söka som förstahandssökande till utbildningen i en annan kommun. Eleven har då rätt till inackorderingsbidrag och huvudmannen får ersättning från hemkommunen på samma sätt som för en riksrekryterande utbildning.

En elev som vill söka en riksrekryterande utbildning ska söka via sin egen kommun.

Riksrekryterande gymnasieutbildningar, Utbildningsguiden Länk till annan webbplats.

Krav på utbildningen

För att få bedriva en riksrekryterande utbildning ska den uppfylla kraven för sådan utbildning i 5 kap. 12 § eller 12a § och 19 § gymnasieförordningen.

Huvudmannen ansöker

Regeringen har beslutat om ändringar i gymnasieförordningen som bland annat gäller avvikelser. Ansökningsformuläret öppnar den 28 februari 2024. Sista ansökningsdag är framflyttad till den 2 april 2024 för utbildningsstart hösten 2025. Om sista datum för ansökan är en helgdag, är formuläret tillgängligt till nästa vardag. Ansök via dator för att undvika tekniska problem när du fyller i formuläret.

Skolverket fattar beslut om möjligt senast den 1 september. Därefter fattar Skolinspektionen beslut för enskild huvudman om rätt att bedriva utbildningen. Ett beslut gäller för fyra antagningsomgångar. En ny ansökan behöver därför inkomma till Skolverket senast den 31 januari det år sista antagningen får göras.

Godkända utbildningar inom anpassade gymnasieskolan

Inom anpassade gymnasieskolan inkom inga ansökningar under 2023.

  • 2022: Inom gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar.
  • 2021: Inom gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar.
  • 2020: Inom gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar.
  • 2019: Inom gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar.
  • 2018: Inom gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar.
  • 2017: Inom gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar.
  • 2016: Inom gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar.
  • 2015: Inom gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar.
Senast uppdaterad 03 april 2024

Innehåll på denna sida