Anordna särskild variant av gymnasieutbildning

Offentlig huvudman ansöker hos Skolverket och enskild huvudman hos Skolinspektionen. Ansökan för utbildningsstart hösten 2025 är nu stängd.

Särskild variant inom gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan

Särskild variant innebär att delar av utbildningen på ett nationellt program avviker från vad som annars gäller för det nationella programmet. Avvikelsen görs inom hela eller delar av det sammantagna utrymmet för, i förekommande fall, en nationell inriktning och för programfördjupningen. Utbildningen ska ha en tydlig egen identitet men i huvudsak rymmas inom examensmålet eller programmålet för ett program.

Avvikelsen ska omfatta minst 300 gymnasiepoäng eller 300 gymnasiepoäng i anpassad gymnasieskola. Utbildningarna kan ha särskilda förkunskapskrav och skolan får använda antagningsprov för urval bland de sökande.

Särskilda varianter inom det estetiska området får bara finnas för högskoleförberedande program. Sådana utbildningar ska ha förkunskapskrav för att säkerställa att de elever som blir antagna till utbildningen har särskilda färdigheter inom det estetiska området. Skolan ska använda prov som kompletterande urval av de sökande.

Krav på utbildningen

För att få bedriva utbildningen som en särskild variant ska den uppfylla kraven i 5 kap. 1-8 §§ gymnasieförordningen.

Huvudman ansöker

Regeringen har beslutat om ändringar i gymnasieförordningen som bland annat gäller avvikelser. Ansökningsformuläret öppnar den 28 februari 2024. Sista ansökningsdag är framflyttad till den 2 april 2024 för utbildningsstart hösten 2025. Om sista datum för ansökan är en helgdag, är formuläret tillgängligt till nästa vardag. Ansök via dator för att undvika tekniska problem när du fyller i formuläret.

Skolverket fattar beslut om möjligt senast den 1 september. Därefter fattar Skolinspektionen beslut för enskild huvudman om rätt att bedriva utbildningen. Ett beslut gäller för fyra antagningsomgångar. En ny ansökan behöver därför inkomma till Skolverket senast den 31 januari det år sista antagningen får göras.

Godkända utbildningar inom anpassade gymnasieskolan

Inom anpassade gymnasieskolan har inga ansökningar blivit godkända som särskild variant av ett nationellt program med start hösten 2024. Totalt inkom 1 ansökan 2023.

  • 2022: Inom gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar.
  • 2021: Inom gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar.
  • 2020: Inom gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar.
  • 2019: Inom gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar.
  • 2018: Inom gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar.
  • 2017: Inom gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar.
  • 2016: Inom gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar.
  • 2015: Inom gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar.
  • 2014: Inom gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar.
Senast uppdaterad 18 april 2024

Innehåll på denna sida