Central rättning av nationella prov

Från hösten 2026 ska delar av de nationella proven bedömas centralt i stället för lokalt på skolan. Syftet är att göra bedömningen av proven mer rättvis och likvärdig.

Vi förbereder införandet av central rättning av de nationella proven. När systemet för central rättning är fullt utbyggt 2028 kommer det behövas omkring 3 500 lärare för att bedöma cirka 400 000 elevprestationer varje år.

Alla bedömare kommer att vara legitimerade och behöriga i ämnet för aktuell årskurs eller kurs samt ha genomgått Skolverkets utbildning för bedömare.

Central rättning införs stegvis

Hösten 2026 införs central rättning för uppsatsdelarna i svenska och svenska som andraspråk kurs 3 samt i engelska kurs 6 i gymnasieskolan.

Våren 2028 införs central rättning för uppsatsdelarna i svenska och svenska som andraspråk samt i engelska för motsvarande delprov i årskurs 9 i grundskolan.

Skolverket föreslår att även de nationella proven i NO- och SO-ämnena i ett andra steg ska omfattas av central rättning. Vi föreslår också att nationella prov inom den kommunala vuxenutbildningen ska inkluderas i central rättning.

Så kommer central rättning av proven gå till

Central rättning blir en del av det nationella provsystemet där centrala bedömare delas in i team med omkring tio personer. Varje team leds av en huvudbedömare. Både huvudbedömarna och de centrala bedömarna går en utbildning innan bedömningsarbetet påbörjas.

Som bedömare uppger du i förväg hur många uppsatser du avser att bedöma. Du väljer själv när du vill genomföra din bedömning men det kommer att finnas obligatoriska digitala träffar inom teamet.

För dig som är intresserade av att bli bedömare är det några saker du behöver känna till.

  • Du behöver vara legitimerad lärare med behörighet i ämnet för att kunna arbeta som central bedömare. Däremot behöver du inte ha en anställning som lärare när du ansöker. Även du som är pensionerad lärare kommer att kunna anmäla dig.
  • Du ska ha goda och aktuella kunskaper i ämnet utifrån rådande kurs- och ämnesplan.
  • Som bedömare får du betalt utifrån det antal uppsatser som du bedömer.
  • Du kommer att genomföra bedömningen utanför din ordinarie arbetstid om du har en anställning och för det får du en särskild ersättning.
  • Om du har ett ordinarie jobb som lärare utförs uppdraget med central rättning som en betald bisyssla. Det innebär att du gör den centrala rättningen utanför din tjänst på skolan och du behöver få godkänt av din rektor för att kunna ta anställningen.
  • I början av 2025 kommer du att hitta mer information på Skolverkets webbplats om hur du ansöker om att bli central bedömare.
Senast uppdaterad 22 mars 2024

Innehåll på denna sida