Interfederationen Fidus

Skolverket har skapat en interfederation som kopplar samman identitetsfederationer inom skola och utbildning i Sverige. Interfederationen kallas Fidus.

Fidus ägs av Skolverket men utvecklas och förvaltas av Vetenskapsrådets forsknings- och utvecklingsprojekt Sunet. En identitetsfederation som vill ansluta sig till Fidus ska vara verksam i utbildningssektorn.

Vad är en identitetsfederation?

En identitetsfederation är en sammanslutning av organisationer som har kommit överens om att lita på varandras elektroniska identiteter. På så sätt kan man säkerställa att personen som loggar in till en tjänst kommer från en betrodd organisation. En användare i en organisation kan därefter logga in till de olika tjänsterna som finns i federationen med sin vanliga inloggning. Det gör det lättare för användaren att få åtkomst till tjänster samtidigt som den personliga integriteten skyddas.

Federationer som är anslutna till Fidus

Just nu finns det två identitetsfederationer som är med i Fidus – Skolfederation och SWAMID.

  • Skolfederation är en identitetsfederation som erbjuds av Internetstiftelsen.
  • SWAMID står för Swedish Academic Identity Federation och är en identitetsfederation som drivs av Vetenskapsrådet (Sunet). Den omfattar lärosäten och andra offentliga organisationer som är kopplade till forskning och högre utbildning.

Fler identitetsfederationer kan tillkomma så småningom.

Om din organisation beställer Eduid som inloggningstjänst blir ni automatiskt medlemmar i Skolverkets interfederation Fidus. Ni behöver därför inte ansöka om medlemskap i Fidus på egen hand.

Eduid för skolhuvudmän som saknar en inloggningstjänst

Ni kan skapa en egen identitetsfederation och ansluta till Fidus

Det finns möjlighet att skapa en egen identitetsfederation och bli medlem i interfederationen Fidus. Identitetsfederationen behöver uppfylla ett antal villkor för att bli medlem.

Villkor för att bli medlem i Fidus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krav för att bli medlem i Fidus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 01 februari 2024

Innehåll på denna sida