Digitala verktyg gör slöjdundervisningen lättare och roligare

Blogg och film gör det lättare att se och bedöma processen under slöjdarbetet – istället för att bara se resultatet. Eleverna kan även dela med sig av pågående arbeten med omvärlden.

Under arbetet med olika slöjdtekniker händer det ofta att elever stöter på olika problem. Därför är det viktigt att slöjdläraren följer upp själva processen och inte bara bedömer slutprodukten.

Elisabet Jagell är trä- och metallslöjdslärare och it-utvecklare i Uppsala. Digitala verktyg är en viktig del av hennes undervisning och tillsammans med sina elever har hon vunnit webbplatsen Webbstjärnans pris för bästa klassblogg och hon har nominerats till lärarstipendiet Guldäpplet två år i rad. Elisabet Jagell driver även bloggen ”Slöjdpedagogen” som är en inspirationskälla till andra slöjdlärare.

Bloggen är ett nav i slöjdundervisningen

På elevbloggen lägger Elisabet Jagell regelbundet ut material som eleverna kan ta del av. Det är bland annat korta instruktionsfilmer och dokumentation av elevarbeten. Eleverna har också fått göra egna instruktionsfilmer där de visar olika moment för varandra. Till exempel hur man drar ut en spik på bästa sätt.

– Eftersom eleverna inte har en egen dator så har bloggen blivit något vi kan samlas kring. Vi återkommer till den i många sammanhang, säger Elisabet Jagell.

På bloggen lägger Elisabet Jagell även ut bilder på elevernas färdiga produkter. Det uppskattar eleverna. Blogginläggen publiceras direkt från klassrummet och kommer därmed omedelbart ut på nätet.

– Eleverna får inte ta hem sina alster direkt, men genom bloggen kan de ändå visa upp vad de har gjort för familj och vänner runtom i landet.

Fotografering fångar processen i slöjdarbetet

För Elisabet Jagell är viktigt att följa upp själva processen. Slutprodukten kan ju se tafflig ut även om arbetsprocessen har varit bra.

– Jag fotograferar mycket. Det viktigaste för mig är inte att se elevernas färdiga produkter. Det är mer intressant att se problemen de stöter på längs vägen. Jag vill fånga dessa tillfällen och då fungerar kameran som ett extra öga, säger Elisabet Jagell.

Fotograferingen hjälper henne att se elevernas lärande och gör det också lättare att återkoppla elevernas måluppfyllelse på ett tydligt sätt.

– Genom att fotografera blir processen tydligare både för mig och eleverna. Och den här dokumentationen underlättar när jag ska sätta betyg.

Hon låter också elever göra intervjuer med varandra där de får reflektera kring sitt arbete. Reflektionerna läggs ut på slöjdbloggen, vilket gör att eleverna kan lära av varandra. Detta spar också tid eftersom flera intervjuer kan göras samtidigt.

– Jag kan sedan gå in och lyssna i efterhand. Det sparar mycket tid. Det är också en demokratifråga – alla elever får en chans att göra sina röster hörda, säger Elisabet Jagell.

Möten med annan slöjdverksamhet via nätet

När eleverna i åk 5 ville ta reda på vad andra skolor gör i sina slöjdsalar drog Elisabet Jagell igång ett ”Skapande Skola”-projekt. Uppgiften var att tälja ”krympburkar”. En krympburk görs genom att ett färskt trärör får krympa runt en torr botten. Eleverna lägger in en QR-kod i sina krympburkar och skickar sedan ut dem till olika skolor.

Genom QR-koden får mottagaren instruktioner om uppdraget. De ska sedan i sin tur berätta om sin skolas slöjdverksamhet. De bränner in ett bomärke på pinnen, tar kort på den och mejlar bilden till Växthusets skola. Därefter ska skolan skicka vidare pinnen till en annan skola någonstans i Sverige.

– Krympburkarna fungerar som en stafettpinne, säger Elisabet Jagell. Vi kan följa pinnens resväg på en karta via internet. Förra veckan hade pinnen kommit till Barnarpskolan i Jönköping. De har nu bränt in sitt bomärke och mejlat bilder på pinnen till oss.

Tips till lärare som vill arbeta digitalt i slöjdundervisningen

  • Vänta inte på att alla elever får egen dator. Det går bra att samlas runt en lärplatta eller framför en projektorduk i klassrummet. En lärplatta är relativt billig och fungerar att både filma och spela upp filmer med.
  • Gör det inte för svårt. Ha en rimlig målsättning med antal blogginlägg. Gör det till en vana att fotografera i slutet av varje lektion. Lägg ut några av bilderna på bloggen.

Verktyg för det digitala arbete

Slöjdpedagogen, Elisabeth Jagells blogg Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 13 januari 2022.