Fatima studerar sfi i kombination med yrkesutbildning

Fatima är lärling på en förskola i Visby sedan fyra månader tillbaka. Hon kom till Sverige från Syrien för fyra år sedan, och hade då en gymnasienivå. Hon började på sfi B-nivå. Nu ligger hon på D-nivå.

Det är första gången Fatima jobbar. Platsen fick hon som en av Arbetsförmedlingens extratjänster, som kunde kombineras med yrkesutbildning integrerat med sfi via Vuxenutbildningen Gotland.
Fatima berättar att många kvinnor skrattade då man berättade för dem att de skulle jobba i Sverige, och sa att kvinnor skulle stanna hemma. De fick dock information om att i Sverige arbetar både män och kvinnor. Nu är Fatima mycket nöjd med sitt arbete.

Fatima för dagbok med reflektioner utifrån utbildningen. Hennes lärare skickar med uppgifter till arbetsplatsen och kommer ut för uppföljning och trepartssamtal.

Språket är med hela tiden på arbetsplatsen. Förskolan är multikulturell och Fatima kan bidra med sitt språk genom att förklara på arabiska för barn och föräldrar där det behövs. Hon lär sig mycket av barnen – och tvärtom.

Fyra dagar på arbetsplatsen och en dag i skolan

Fatima har tre handledare, en på varje avdelning hon är på. I och med att hon är på fler avdelningar får Fatima arbeta med alla åldersgrupper på förskolan. En av dessa berättar att hennes viktiga uppgift består i att utmana Fatima till nästa steg i utbildningen. De följer upp och reflekterar ihop. Hon lär sig mycket själv genom att vara handledare.

Fatima är på arbetsplatsen 4 dagar och i skolan 1 dag per vecka. På arbetsplatsen lär hon sig genom praktiskt arbete, och hon säger att hon även lär och befäster teori genom det praktiska arbetet. Då man bara läser i en bok är det svårt att förstå, tycker Fatima. Dessutom pratar många arabiska i skolan, på sfi, och Fatima vill hellre prata svenska. Man använder även digital lärplattform för planering och uppföljning av uppgifter. Den fungerar även som kommunikations- och arbetsverktyg. Alla elever har en surfplatta.

Utbildningen är på 900 poäng, men kan läsas snabbare, då man ser att progressionstakten ökar på detta sätt att arbeta.

Fatima rekryterades till utbildningen genom att vuxenutbildningen kontaktade arbetsmarknadsenheten om extratjänster som kopplades till utbildning. Lärling är en fantastisk möjlighet, säger både Fatima, hennes handledare och lärare.

Efter denna utbildning vill Fatima gärna fortsätta studera, kanske till förskollärare.

Senast uppdaterad 31 augusti 2021.