Modersmålslärare i Läslyftet

Modersmålslärare I Kungsbacka kommun har 2015 deltagit i Läslyftet. Ewa Pyk, språklärare i 25 år, har varit handledare för gruppen. Hon har sedan 2012 arbetat som modersmålslärare i tyska på Enhet modersmål i Kungsbacka kommun.

Modulen "Samtala om text" anpassades för modersmålslärarnas behov

Ewa och hennes kollegor arbetar i modulen ”Samtal om text” och representerar tillsammans nio olika språk. De träffas två timmar varannan vecka, vilket motsvarar studier på halvfart.

– Våra elevgrupper är mycket heterogena, vilket i sig är en utmaning som kräver tid. Det gäller för oss att finna texter med ett innehåll eller en sensmoral, som kan uppfattas av alla, oavsett kulturell bakgrund och ålder. Den klassiska sagan ”Peter och vargen” är ett exempel på en text, som vi har arbetat framgångsrikt med.

Arbetet i modulen har varit mycket givande tycker deltagarna, som menar att de hittat kompetensutveckling med både forskning och konkreta övningar för reflektion. Innehållet i modulen har de anpassat för sina behov. Lärarna har bland annat arbetat i par med att observera varandras undervisning. Poängen är att man inte ska ha kunskaper i det språk som kollegan undervisar i.

– Då ser man helt andra saker som pågår i lärsituationen. Det blir till exempel väldigt tydligt vid vilka ord och begrepp som eleverna fastnar. De tittar då på varandra, istället för att följa läraren. Sådant är svårt att hela tiden ha full uppmärksamhet på, då man parallellt ska föra samtal om texten framåt.

Modersmålslärare saknar samma möjligheter till utbildning och fortbildning, som andra lärarkollegor har

Även Kungsbacka kommun har varit positiv till resultatet. Gruppens arbete i Läslyftet kommer att presenteras under en gemensam studiedag för hela Göteborgsregionens modersmålslärare under våren.

– Skillnaden mellan att vara ämneslärare i språk och modersmålslärare, ligger bland annat i att modersmålslärare idag saknar samma möjligheter till utbildning och fortbildning, i jämförelse med andra ämneslärare.

Ewa är anställd på kommunala ”Enhet modersmål” och därför kunde kommunen inte få statsbidrag för hennes handledarutbildning. För att få bidraget måste man ha en skoladress. Kommunen löste frågan genom att köpa upp handledarutbildningar för alla sina lärare via Halmstad universitet. Alla deltagare i handledarutbildningen har också fått 10 procents nedsättning av tjänst.

Intresset är stort för en fortsättning och redan inför hösten 2016 hade åtta nya deltagare föranmält sitt intresse för Läslyftet. Tanken är att de skulle kunna jobba med modulerna Främja elevers lärande i NO och Främja elevers lärande i SO med några av kommunens studiehandledare. Ewa har en kollega, som har varit stödhandledare för gruppen med modersmålslärare. Nu ser man att hon skulle kunna bli handledare för gruppen studiehandledare i SO/NO.

Ewa kommer eventuellt att starta en fortsättningsgrupp för de modersmålslärare, som hon arbetat med under våren. Alternativet är att hon startar upp en ny grupp med modersmålslärare, för att få med så många som möjligt i denna fortbildning.

– Det finns ett enormt engagemang i denna grupp av pedagoger och handledare, säger Ewa, som menar att men genom Läslyftet nu kan visa på att man har samma kompetens, som andra språklärare har.

Senast uppdaterad 31 augusti 2021.