På Lerums gymnasium är hållbarhet på modet

Hållbar utveckling är en viktig utgångspunkt i gymnasieutbildningen inom handelsområdet. I juli 2022 träder förändringar i kraft och en ny kurs i handel och hållbar utveckling införs.

Göran Careborg.

Göran Careborg. Foto: Exaktafoto

På Lerums gymnasium har hållbar utveckling varit ständigt närvarande under studietiden under många år. En av årets höjdpunkter är den årliga modevisningen, där elever uppmärksammar behovet av en hållbar utveckling inom handeln på ett sätt som engagerar hela skolan.

Lerums kommun, ett par mil öster om Göteborg, har visionen att bli en ledande miljökommun 2025. Lerums gymnasium är inget undantag. Där genomsyras all undervisning av ett hållbarhetstänk, berättar Göran Careborg, verksamhetschef Sektor lärande.

– I kommunen har vi fattat beslut om att utveckla arbetet mot de globala målen enligt Agenda 2030, vilket vi också försöker att konkretisera inom våra olika gymnasieprogram, säger han.

Ett bra exempel är gymnasieprogrammet inom handel.

– Där arbetar vi mot mål nummer 12 inom både konsumtion och produktion. I ljuset av det arbetet är det både tydligt och roligt att se hur man kan jobba konkret att jobba med de här frågorna så att det inte bara blir fina ord utan också praktisk pedagogik.

Uppmärksammar baksidan av konsumtionen

Minna Hjelmquist

Minna Hjelmquist. Foto: Exaktafoto.

Ett av flera exempel på ett sådant konkret arbete är Lerums gymnasiums årliga modevisning med fokus på hållbarhet. Ett evenemang som uppmärksammar baksidan av dagens konsumtionssamhälle, och det på ett sätt som både involverar och engagerar många elever och lärare på skolan.

Det övergripande syftet med modevisningen är att uppmärksamma hållbarhetsfrågorna inom kläd- och matindustrin, berättar Minna Hjelmquist, handelslärare på Lerums gymnasium, som själv fick upp ögonen för hållbarhetsfrågorna när hon arbetade i branschen. Sedan dess har hon bland annat studerat hållbarhet på universitet, vilket hon har haft stor användning av som gymnasielärare, berättar hon.

– Elevernas uppgift är att informera, medvetandegöra och påverka. Men det är viktigt att inte ge eleverna ett färdigt material att jobba med redan från dag ett. Vi lärare känner till helheten och kan bidra med handledning, men det är eleverna själva som driver det här och bestämmer vad de ska ta upp, säger hon.

Många pedagogiska komponenter

Anna Gustafsson

Anna Gustafsson. Foto: Exaktafoto.

Bakom modevisningen på Lerums gymnasium står eleverna i årskurs 2 på handelsprogrammet. Till sin hjälp har de elever från årskurs 1, som har till uppgift att hitta exempel på ekologiskt hållbar mingelmat och dryck samt informera besökarna på modevisningen om dessa livsmedel ur ett hållbarhetsperspektiv.

– Eleverna läser om hållbar konsumtion i ettan och hållbar produktion i tvåan, och på lektionerna för handelsämnena under de sista fem veckorna på vårterminen arbetar alla med både modevisningen och hållbar utveckling i ett bredare perspektiv, säger Minna Hjelmquist.

– Det finns många pedagogiska komponenter i detta. Eleverna ska själva se och upptäcka det som är intressant. Då har de gjort det här på riktigt. De tar ett helhetsansvar som entreprenörer, från kunskapsinhämtning till presentation.

Där ingår bland mycket annat att ta fram projektplaner, bygga en scen, sköta ljud och musik, vara modeller, skriva konferencierns manus samt producera det bildspel som visas under hela modevisningen, berättar Anna Gustafsson, även hon handelslärare på Lerums gymnasium och huvudansvarig för 2021 års upplaga av modevisningen.

– Inför projektet presenterar vi lärare upplägget för eleverna, ger förslag på olika områden och berättar vad de förväntas göra. Men det är eleverna själva som gör jobbet, säger hon.

Ett uppvaknande för eleverna

I elevernas jobb ingår bland annat att välja ut vilka klädesplagg som ska visas upp på modevisningen och undersöka hur tillverkningen av de aktuella plaggen egentligen har gått till. Ett moment där de brukar bli medvetna om sådant som miljöpåverkan, djurförsök, barnarbete, dåliga arbetsvillkor och oetisk djurhållning, berättar Anna Gustafsson.

– Vi låter eleverna grotta i det här och förfasa sig, säger hon. Själva är vi väldigt pålästa om de här frågorna, men för eleverna blir det ofta ett uppvaknande. De upptäcker sådant de inte kommer att glömma i första taget.

Resultatet av elevernas arbete redovisas på skolans traditionsenliga modevisning, som äger rum i början av juni varje år. Ett evenemang som ser ut ungefär som vilken modevisning som helst, med konferencier, catwalk, åskådarplatser och mingelutrymmen för lättare förtäring.

Både tankeväckande och skrämmande

Men så snart den första modellen kliver ut på scenen blir det tydligt att det handlar om något betydligt mer allvarligt. Från scenen berättar konferenciern hur produktionen av kläderna har gått till, och på en stor projektorduk intill catwalken visas ett bildspel som avslöjar missförhållanden inom allt från arbetsvillkor till djurhållning.

Bilder som kan vara både tankeväckande och skrämmande för elever och lärare på plats, berättar Minna Hjelmquist.

– På det här sättet når vi ut med vårt budskap till väldigt många. Det är härligt att kunna påverka hela skolan. Men vi når inte bara våra egna elever utan även deras vänner. Vi skapar ringar på vattnet. De här frågorna berör ju oss alla, det handlar om mat som vi alla äter och vanliga kläder som vi alla bär.

Det finns också en pedagogisk poäng med att bjuda in hela lärarkollegiet och övriga elever på skolan till modevisningen.

– Det är viktigt att visa upp det här utanför klassen, säger hon. Det understryker betydelsen av elevernas insats. Det här är absolut inget jippo utan en informativ modevisning som eleverna har gjort för att påverka. Eleverna vet att andra kommer att se vad de har gjort. Därför ser de till att leverera något riktigt bra, och efteråt blir de väldigt stolta över sitt arbete. Det är riktigt häftigt.

Visar upp den mörka sidan

En av dem som varit engagerad i årets modevisning är eleven Julia Forsell från årskurs 2 på handelsprogrammet.

– Hela modevisningen handlar om att visa den mörka sidan av produkter vi konsumerar. Min produkt var choklad med närmare fokus på palmoljan som inte bara finns i choklad utan även andra typer av snacks och i mat, tvål och smink.

– Jag har varit med i dekorationsgruppen, vilket betyder att jag stod för den dekoration som hängdes upp i bakgrunden. Vi hjälpte dem som hade hand om lokalen att sätta upp scenen som vi fick låna från estetprogrammet.

Vad innebär hållbarhet för dig?

– Hållbarhet för mig är ett sätt att tillverka och utveckla produkter och samhället på ett sätt som är bra för vår miljö, vårt samhälle och vår ekonomi. Om jag skulle starta företag hade hållbarheten varit en stor del av produktionen och försäljningen.

– Jag tror att vi alltid kommer att komma ihåg det vi har lärt oss om hållbarhet det här året då vi har gjort många uppgifter inom ämnet. I framtiden tror jag att det vore konstigt att inte ha hållbara produkter eftersom detta kommer att bli en standard och företag utan hållbara produkter kommer inte att få lika många kunder.

Tror på en hållbar framtid

Hur tror och hoppas du att vi kommer att producera och konsumera i framtiden?

– Hållbart, helt enkelt! Med material som bambu, återvunna material och mycel så kommer vi att kunna producera produkter som har noll procents påverkan på vår planet. Företag som inte har hållbarhet i sitt företag kommer inte att få konsumenter då de kommer att ligga under hållbarhetsstandarden.

Hur ser dina egna planer ut framöver?

– Först ska jag ta studenten och få en gymnasieexamen från Lerums Gymnasium 2022. Efter detta vill jag plugga på universitet och förhoppningsvis kommer jag kunna ta kurser i bland annat marknadsföring men även hållbarhet i alla dess former.

Vad tar du med dig från gymnasietiden?

– Vi har praktik i fyra till fem veckor två gånger per termin från tvåan till trean. Det gör att det blir enklare att få jobb efter gymnasiet men ger också nya kompetenser. Jag tar med mig nya möjligheter från gymnasietiden, och jag ser fram emot att kunna använda mina kunskaper från gymnasiet ute i arbetslivet.

Senast uppdaterad 21 juni 2023.