Se hur TYA och VO-College arbetar för en mer jämställd APL

Jämställda arbetsplatser ger en positiv bild av yrket och bäddar för en god kompetensförsörjning.

— En bra apl leder nästan alltid till jobb, säger Micaela Roslund som är projektledare på TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.

Micaela Roslund, projektledare på TYA ritar på whiteboarden.

Både TYA, Transportfackens yrkes-och Arbetsmiljönämnd och Vård- och omsorgscollege tar nu itu med jämställdheten på utbildningen. TYA har jobbat länge med att utveckla apl genom att ta fram utbildningsmaterial och att utbilda egna apl-handledare på åkerier i branschen. Men jämställdhetsperspektivet kom med på allvar först i början av 2018. Nu har jämställdhetsprojektet ”APL för alla” pågått i drygt ett år.

Att TYA drog igång ett genusprojekt är till viss del hennes förtjänst. I samband med en kvaltävling kom en elev fram till Micaela och frågade: ”Kan inte TYA driva HBTQ-frågor?” Då, för mer än fem år sedan, var TYA inte riktigt redo för frågan.

— Men det fick mig att tänka till. Så när jag för ett par år sedan såg att Skolverket utlyste medel för projekt med ett jämställdhetsperspektiv så blev det startskottet. TYA sökte medlen och fick igång projektet. På ett sätt var vi sent ute med vårt jämställdhetsarbete, samtidigt gör vi det rejält och på bred front.

Jämställd utbildning 40/60

Målet är en jämställd utbildning med minst 40 procent flickor, eftersom de är det underrepresenterade könet i åkeribranschen.

— Vi vill ha en utbildning som de som är intresserade av att köra lastbil ska söka sig till. Det är intresset som ska avgöra, helt enkelt. Hos åkarna finns inget motstånd mot att anställa tjejer, snarare tvärtom. De upplever att tjejer kör lite lugnare och det innebär att det går åt mindre diesel och går sönder färre grejer, fortsätter Micaela.

På Vård- och Omsorgscollege pågår ett liknande arbete i flera olika projekt för att utveckla apl. Där har Carin Bergström som är utvecklingsledare precis avslutat största delen av ett projekt som heter ”Fokus yrkesutbildning VO” och är ett nationellt ESF- finansierat projekt. Nu finns både en yrkesambassadörsutbildning och en handledarutbildning för apl. Den handledarutbildning som finns har förstärkts med en modul om inkludering. Ett viktigt syfte är att de handledare som utbildas inom VO-College ska få kunskap om hur de kan arbeta med inkludering och på så vis göra apl mer jämställd.

— VO-College är certifierad samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Huvudsyftet är att jobba för en god kompetensförsörjning inom vård och omsorg, säger Carin Bergström.

Normkritiskt perspektiv

Inom delprojektet ”attraktion” har en arbetsgrupp med yrkeslärare granskat en del av litteraturen på vård- och omsorgsprogrammet ur ett normkritiskt perspektiv.

— Resultatet blev lite som vi trodde, alltså att det finns en hel del att önska, både när det gäller formuleringar i texten men också av bildvalet.

Bild på Carin Bergström, utvecklingsledare på VO-college

När Carin sammanfattar resultatet konstaterar hon att materialet var väldigt könsstereotypt i bemärkelsen att det var fler tjejer än killar på bilderna. Och när det var killar med på bilderna så var de ofta instruerande gentemot tjejerna.

— Det är förstås svårt att se och känna igen sig själv i olika yrken i en bransch om en inte illustreras i studiematerialet, säger Carin.

Arbete inom vård- och omsorg kan innebära väldigt många olika saker och att lyfta fram branschens bredd är en del i att attrahera sökande av båda könen till utbildningarna. VO-college har också förstärkt sin handledarutbildning med delar som syftar till att underlätta för de elever som gör könsöverskridande val.

Handledarna har avgörande roll

Även på TYA finns insikten om att handledarna ofta spelar en helt avgörande roll för hur eleverna, och kanske särskilt elever ur det underrepresenterade könet, upplever sin apl.
— Ungdomar är nyfikna och vill testa olika saker, till exempel med sitt utseende. Det kan kanske provocera omgivningen? I vår handledarutbildning så finns ett utbildningspass som är särskilt utformat för att handleda blivande handledare i precis dessa frågor. Men även om utbildningen har ett bra pass om jämställdhet är det inget som man bara gör en gång, vi måste fortsätta jobba med hela tiden, säger Micaela.

Kompetens före kön

I en tidigare studie genomförd av Länsstyrelsen och VO-College i Kronoberg som heter ”Män inom vård och omsorg” konstateras att nätverk är viktigt för att öka attraktionen till utbildning och jobb inom vård och omsorg för killar. I ett delprojekt för attraktionsarbete har VO-college tagit fram en checklista för nätverk för män i vård och omsorg.

— Det finns så djupt rotade föreställningar i samhället i stort och ute på arbetsplatserna om vem som ska göra vad. Sett ur brukarens (vårdtagarens) perspektiv så kanske hen föreslår att vänta tills ”Kalle” jobbar i eftermiddag för att få hjälp att sätta upp en hylla. Hela samhället har en utmaning att ta sig an när det gäller att se till kompetens före kön, säger Carin.

Men varför är det viktigt?

— Vi kan inte rekrytera ur bara halva befolkningen. Vi vill visa att det är en bransch för alla, att vi inte vill rekrytera muskler utan vi vill rekrytera kompetens och intresse.

Samhällets krav förändras

Transportbranschen står inför stora utmaningar när det gäller jämställdhet. Kanske främst för att samhällets krav har förändrats och allt fler lastbilsförare vill ha ett fungerande familjeliv och kunna vara aktiva föräldrar. Gamla strukturer behöver förändras för att TYA ska nå målen om jämställd utbildning och jämställda arbetsplatser.

— Det handlar inte bara om att utbilda tjejer till lastbilsförare, vi vill gärna att de blir kvar i yrket. Och då måste arbetsplatsen vara mogen för det. Nu finns det uttalade krav på att lastbilsförare ska kunna vara hemma för vård av sjukt barn. Det innebär att det måste skapas en förståelse hos åkeriföretagen för att de anställda ska kunna sköta sitt familjeliv även inom åkeribranschen. Det finns det förstås hos vissa åkerier, men inte hos alla. Jag är helt övertygad om att det har blivit bättre men det är fortfarande en utmaning och det måste förbättras, säger Micaela.

Både män och kvinnor behövs

Varför det är viktigt med både män och kvinnor på arbetsplatsen?

— Det finns ett par mycket viktiga argument. Vi måste skapa arbetsplatser där olika kompetenser inkluderas vilket i sin tur påverkar arbetsmiljön och trivseln hos medarbetarna. Dessutom behövs det arbetskraft, vi pratar om mellan 5000 och 7000 förare per år. Transportbranschen expanderar hela tiden, näthandeln fortsätter öka, antalet körningar växer och styckegodset ökar, säger Micaela och fortsätter:

— Men det är en sak är att gå en utbildning och att bli anställd. En annan sak är att bli kvar. Vi behöver fråga oss hur vi får kvinnor att stanna kvar?

Det finns studier som visar att det underrepresenterade könet jobbar kvar kortare tid. Det gäller inom alla branscher, såväl mansdominerade som kvinnodominerade. En del av lösningen ligger i att göra medarbetarna medvetna om problemet och om sina egna fördomar.

— Arbetsgruppen har ett ansvar, ur ett medarbetarperspektiv. Det är en personalgruppsfråga som handlar om samspelet mellan personalen. I vår verktygslåda ”Gör jämt i VO-college” finns fakta och verktyg som kan användas både av de som utbildar och ute i arbetslivet, tipsar Carin.

En bra apl leder till jobb

Micaela är helt övertygad om att en bra apl är helt avgörande för att sedan komma ut i jobb

— Elevens upplevelse av apl-perioden påverkar förstås elevens syn på arbetsplatsen men påverkar också synen på hela branschen. Varje skola måste ta och fundera på sina egna värderingar och sätta ihop sina egna riktlinjer. De kan gärna titta på vårt genuspaket när de diskuterar jämställdhet och hur de ska förhålla sig på sin skola. Hur ska de ta hand om de elever som kommer tillbaka och fått en dålig upplevelse. För tänk om de inte berättar något, frågar hon retoriskt. Vi vet redan att en bra apl nästan till 100 procent genererar ett jobb.

FAKTA / VO - college

Studien ”Män inom vård och omsorg” har länsstyrelsen i Kronoberg gjort tillsammans med VO-College i Kronoberg.

Fokus Yrkesutbildning VO är ett ESF-projekt med delprojektet ”Attraktion för utbildning och arbete i vård och omsorg” där en enkel checklista för nätverk för män i vård och omsorg togs fram.

”Gör jämt i VO-College” är en verktygslåda med fakta, tips och verktyg.

Alla verktyg och stödmaterial finns på VO-College hemsida.

VO-College.se Länk till annan webbplats.

FAKTA / TYA

”APL för alla” är ett jämställdhetsprojektet som startade med Skolverksmedel som utlystes under 2017.

Apl för alla, TYA Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 23 maj 2024.