Sfi yrkesspår i Botkyrka leder till arbete för de flesta elever

Inom sfi på Botkyrka Vuxenutbildning finns det tre yrkesspår:
Hotell och storkök, Barn och fritid och Vård och omsorg. Sfi park och trädgård är ett fjärde spår som är planerat. Ett nära samarbete med praktikplatserna leder till att så gott som alla elever får jobb under eller efter utbildningen.

Botkyrka vuxenutbildning ligger under kommunens arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning och har cirka 1 500 elever inom sfi, cirka 500 elever inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och cirka 65 elever inom Lärvuxcenter. Eleverna kommer från hela Södertörn och utbildningar drivs i egen regi. Därutöver finns det cirka 3 800 elever inom utbildningar på kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, vilket är upphandlat.

Tre Sfi yrkesspår

Inom sfi yrkesspår Hotell och storkök har man ett nära samarbete med en kedja som driver hotell, spa, restauranger och catering. Där finns det ett fast antal praktikplatser för eleverna på utbildningen. Ytterligare samarbeten med olika hotell är under uppbyggnad.

– I stort sett alla elever som kommer in på den här utbildningen får jobb. De avhopp som förekommer sker på grund av att eleverna får arbete under tiden, och därmed inte fullföljer utbildningen, säger Michaela Blume, rektor.

För utbildningarna Barn och fritid samt Vård och omsorg samarbetar man med kommunala verksamheter. På Vård- och omsorgsförvaltningen finns det en person som är kopplad till olika former av praktik.

Yrkesspåren ske ge eleverna insyn i yrket för att förbereda dem för vidare studier, till exempel yrkesutbildningar på gymnasial nivå. Eleverna studerar sfi, kurs C och D och/eller sva grundläggande, integrerat med orienteringskurser. Den riktade studieförberedelsen leder till språkkunskaper samt att fler elever klarar en gymnasial yrkesutbildning. Vuxenutbildningen har ett nära samarbete med praktikplatserna, som är delaktiga i hur utbildningen utformas. Samarbetet med praktikplatserna är av stor vikt eftersom de är elevernas framtida arbetsgivare.

Samarbete kring sfi yrkesspår

Språklärarna i sfi på yrkesspårutbildningarna är även utbildade yrkeslärare, vilket medför att de har goda kunskaper i såväl språk som yrke. Före och efter praktikperioder får eleverna stöd av en arbetsmarknadskoordinator. Studie- och yrkesvägledning sker kontinuerligt och är hela skolans ansvar. En studie- och yrkesvägledare är kopplad till arbetslaget och besöker eleverna inför praktikperioden och när det är dags att söka vidare.

Sfi yrkesspår leder till vidare studier

Yrkesspåren leder oftast vidare till studier. Eftersom såväl språkinlärning som yrkesutbildning tar tid, är de flesta inte redo för arbetsmarknaden direkt efter yrkesspåren. Eftersom eleverna ännu inte är ute i jobb kan man inte i detta skede mäta anställningsbarheten.

Senast uppdaterad 02 november 2023.