Tips till dig som undervisar i orientering

Maria von Schmalenseé, specialidrottstränare med inriktning att orientera, delar med sig av sina bästa råd.

Vad ska jag tänka på när jag börjar undervisa i orientering?

Att börja enkelt och låta det ta tid. Ibland förutsätter lärare att eleverna kan fler begrepp och förstår kartan bättre än de faktiskt gör. Arbeta mer grundläggande med kartförståelse innan eleverna kommer ut i skogen. Börja med att gå ut i närmiljön tillsammans med eleverna och diskutera det ni ser, branter, stenar, höjder och annat – skaffa en förförståelse av elevens kunskaper. För att ytterligare öka förståelsen kan man som lärare använda bildstöd när man diskuterar och förmedlar karta och begrepp. Ett sätt att samla på sig bildstöd är att gå ut och ta bilder och filma till exempel stenar, branter och andra vanligt förekommande begrepp som man sedan plockar fram när man förklarar.

Börja med att gå ut i närmiljön tillsammans med eleverna och diskutera det ni ser.

Att använda olika typer av kartor, inte bara klassisk orienteringskarta över skog, utan också digitala kartverktyg som eleverna möter i sin vardag. Om man vill förmedla karta så kan man använda olika typer av kartor och kartvyer så som terrängkarta, satellitkarta och kanske till och med gatvy för att få olika perspektiv. Man kan då till exempel ha en orienteringskarta sida vid sida med någon av de andra kartvyerna och sedan reflektera och diskutera hur och varför de skiljer sig åt. Skolgården kan vara lämplig att börja med för skogen kan vara svår att förstå. Finns inte tillgång till internet kan man ta skärmbilder av kartvyer och sedan göra jämförelser, reflektera och diskutera.

Maria von Schmalenseé

Orienteringsförmåga – ett inslag i vardagen

Ett annat sätt att arbeta med orienteringsförmåga är exempelvis med navigering, positioner och vägbeskrivningar i digitala enheter. Eleverna kan få punkter eller gatuadresser de ska ta sig till. När de kommer till en punkt kan de ta foto och sedan navigera vidare. Eller varför inte gå tillsammans till en punkt och hitta olika sätt att ta sig tillbaka till ursprungspunkten. Man behöver inte använda en klassisk orienteringskarta över skogen för att orientera. Att orientera kan man göra med andra verktyg och andra typer av kartor. För ungdomarna är detta relevanta verktyg som man kommer använda senare i livet. För att ge eleverna möjlighet att diskutera och reflektera kan det vara fördelaktigt att göra dessa övningar i grupp.

Arbeta analogt och digitalt, sida vid sida

Ett sätt att ta hjälp av digitala verktyg är till exempel vid arbete med höjdkurvor för att förstå kartan som en avbild av vår tredimensionella värld. Höjdkurvor kan eleverna arbeta med genom att först rita höjdformationer på papper för att sedan bygga dessa i verkligheten i snö eller sand. Formationerna kan man sedan fotografera och spara tillsammans med ritningarna. Man kan sedan göra övningar där man ska para ihop rätt bild med rätt formation i papper och diskutera varför dessa passar ihop. Detta är ett sätt att förlänga momenten så det inte stannar vid ett tillfälle utan man får fler tillfällen att förklara, diskutera och fördjupa diskussioner kring olika områden.

Man kan även få tänkandet kring orientering genom till exempel kartteckenjakt. Att man har olika karttecken som man sedan ska hitta och ta foto på i verkligheten. Man kan ha ett begränsat område men det står utövarna fritt att hitta och ta så många som man vill. En fördel är om man arbetar i en miljö som är rik på de karttecken man använder.

Senast uppdaterad 18 januari 2022.