Traditionella och digitala verktyg blandas i slöjdämnet

Hur kan man använda digitala verktyg för att arbeta med skisser och modeller i slöjden? Det har lärarna Erika Medén och Elisabet Jagell erfarenhet av.

När vi besöker träslöjdssalen på Valsätraskolan där Erika arbetar som slöjdlärare är eleverna i 9:an fullt upptagna med att skapa en ask i metall. Asken består av en gammal aluminiumburk med ett lock av trä. På locket ska en knopp monteras. Knoppen har eleverna själva designat i datorn.
Eleverna arbetar flitigt på lektionen. Vi får se hur någon försiktigt knackar ut den vassa kanten på aluminiumburken, någon designar sin knopp i datorn och några arbetar med att få locket i trä att passa burken.

Erika Medén förklarar för en elev

Erika förklarar att syftet med den här uppgiften är att ge eleverna en förståelse för det gamla hantverket samtidigt som de får in det nya i samhället. Eleverna ska kunna kombinera olika material med varandra och kunna använda de traditionella verktygen i kombination med nya.

- Vi vill att eleverna ska få ett hållbarhetstänk, så de inte bara köper nytt hela tiden utan återvinner och tänker långsiktigt, berättar Erika.

3D-skrivare tillför fler dimensioner

För ett år sedan köpte skolan in en 3D skrivare som nu står i ett arbetsrum på skolan. Elisabet Jagell var då slöjdlärare på skolan och hon var väldigt nyfiken på vad en 3D skrivare skulle kunna tillföra slöjden. Hon gick en kurs och fick rektorns godkännande att köpa in en skrivare. Elisabet berättar att det i början handlade om att våga prova och testa gränserna, men de saker de skriver ut nu ska ha ett syfte.

- Det är viktigt att det man skriver ut integreras och kombineras och blir en del av något annat, menar Elisabet.

Hon startade med att undersöka vilka funktioner som finns i det nya digitala verktyget. Precis när hon kommit igång fick hon tjänsten som IT-didaktiker på skolan, vilket gav henne lite mer tid till att sätta sig in i och utbilda andra i att använda digitala verktyg och medier. Nu undervisar hon inte elever längre, utan finns som ett stöd till lärarna och skolledningen.

Erika berättar att när 3D-skrivaren kom var det inte så enkelt att bara starta och använda den. De hade precis kommit igång med ett nytt arbetsområde med eleverna och samtidigt skulle lärarna själva lära sig ett nytt digitalt verktyg, 3D skrivaren.

- Själv var jag inte 100% duktig men det löste sig. Eleverna har förståelse för att vi inte var experter, säger Erika.

I lektionssalen arbetar eleverna med olika moment och det är många material inblandade. Erika menar att det är spännande med material ochon kan se hur några elever kommer till sin rätt när de får jobba med ett visst material.

- När vi nu har tagit in en 3D skrivare och jobbar mer med att göra skisser och modeller i datorn så har fler elever chans att glänsa. Vissa elever hanterar designverktygen i datorn otroligt bra och de får chansen att visa sina talanger. Deras energi kan då spilla över till något av de andra momenten. Om de fick glänsa när de tog fram knoppen, orkar de kämpa med att få till locket i trä, förklarar Erika.

Hon fortsätter- Vi måste våga ta in nya material och testa. Det kan bli fel, men då lär vi oss något av det. Man får inte vara rädd för att testa. Vi ska inte uppfostra eleverna till att vara rädda för saker utan de ska bli modiga och nyfikna och kreativa, de ska tänka: Äsch det gör inte så mycket om jag misslyckas jag har ju försökt mitt bästa!

När eleverna designar knoppen i datorn måste de vara väldigt noggranna. Det handlar om halva millimetrar. Gör man knoppen en halv millimeter högre får den ett annat uttryck och om kanten sticker ut för mycket kan inte 3D-skrivaren skriva ut knoppen eftersom den inte kan skriva i luften.

Digital kompetens innebär många olika saker

Ibland pratar man om digitalisering som en sak, men det är väldigt mångfacetterat menar Elisabet. De finns de elever som är duktiga på att formge och designa digitalt men kanske inte är lika duktiga när de ska dokumentera med digitala verktyg eller tvärt om. Digital kompetens är väldigt brett.

Bild på lärarna Erika och Elisabet

Elisabet och Erika har många idéer om hur de vill arbeta vidare med 3D-skrivaren. Elisabet har funderat på att kunna använda den i textilslöjden också. Hon har testat lite på egen hand. Först skissar hon formen på knappen på ett papper. Sedan tar hon kort på sin skiss och infogar kortet i en app. Där kan man höja den platta bilden så den blir tredimensionell. Efter det överför man den tredimensionella bilden till 3D-skrivarens program för att till sist skriva ut den. Alltså från en tecknad skiss på papper till en digital tvådimensionell bild och sedan till ett 3D-objekt.

Ämnesövergripande arbete

Erika skrattar till när hon berättar om en idé hon har tillsammans med SO-läraren på skolan. En idé där slöjd och biologi integreras i ett sex-och samlevnadsprojekt som de kallar för ”Vad döljer sig i busken?” Eleverna skulle då gå runt utomhus och hitta delar av könsorgan i buskarna. Tänk vad man kan använda en 3D-skrivare till! Att använda humor för att prata om viktiga frågor kan göra ett svårt arbetsområde lite lättare.

I och med Elisabet och Erikas arbete med digitala verktyg har fler lärare på skolan fått upp ögonen för vad som är digitalt och hur man kan arbeta.

Senast uppdaterad 05 april 2022.