Utveckla elevernas modersmål med hjälp av digitala resurser

– Vi måste erbjuda våra elever en undervisning som tränar de förmågor som är relevanta i samhället idag. Hur mycket tid ska vi lägga på handstil och rättstavning när den snabba teknikutvecklingen ställer andra krav?

Den frågan ställer sig läraren och universitetsadjunkten Hülya Basaran inför sin föreläsning på Skolverkets inspirationsdag om digitala resurser i modersmålsundervisningen.

Den första juli 2018 fick grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet en uppdaterad läroplan med bland annat förändringar och krav inom området för digital kompetens. Hülya Basaran utgår i sin föreläsning ifrån de nya skrivningarna i läroplanens första kapitel samt kursplanen för modersmål.

– Det är viktigt att eleverna utvecklar sin digitala kompetens så att de förstår hur teknikutvecklingen påverkar och förändrar vår vardag. Om vi lärare använder oss av digital teknik på ett medvetet sätt så som är tanken med revideringarna, ger vi eleverna en förståelse för vår samtid och förbereder dem för framtiden, berättar Hülya.

Motivera dina elever med digitala resurser

– Eleverna utvecklar sitt modersmål och är mer motiverade i sina studier när de får använda sig av tidsenliga verktyg med tillgång till autentiskt material, exempelvis nyhetsartiklar och annat material, på sitt modersmål.

Som lärare utökar du också dina möjligheter att planera in nya varierande uppgifter med hjälp av tekniken, exempelvis att få eleverna att kommunicera på sitt modersmål med andra personer i andra delar av Sverige eller i ett annat land där modersmålet talas.

Lär dig mer om digitala resurser

– Som lärare vill du vara trygg i vad du ska göra, hur och varför samt vilka resurser som lämpar sig bäst. Om du som lärare är ovan med att använda digitala resurser i din undervisning kan jag förstå att det känns utmanande att hålla reda på olika inloggningar, program, webbplatser och verktyg, berättar Hülya.

Det finns många modersmålslärare som använder sig av digitala resurser. Prata med andra modersmålslärare! För att nå dem finns det många aktuella nätverk och forum i sociala medier. På inspirationsdagen får du också möjlighet att träffa andra lärare för att utbyta erfarenheter, berättar Hülya.

Modersmålsenheten i din kommun kan också hjälpa dig genom att se till att du får tillgång till olika resurser som du kan använda i undervisningen. De bör även kunna stötta dig med dina behov av kompetensutveckling, tipsar Hülya.

Om Hülya Basaran

Hülya Basaran är legitimerad lärare i svenska som andraspråk och har studerat Lärande kommunikation och IT. Hon har skrivit en bok, kapitel i antologier och stödmaterial för Skolverket kring hur man kan arbeta med digitala resurser i SFI- undervisningen.

År 2016 tilldelades hon Guldäpplets särskilda pris för sitt nydanande sätt att arbeta språkutvecklande med digitala resurser. Hon är en efterfrågad föreläsare i ämnet digitalisering och språkutveckling.

Senast uppdaterad 31 augusti 2021.