Fördjupande texter kring det centrala innehållet i teknik

Här följer flera texter till stöd för dig som lärare vid planering och genomförande av arbetsområden i teknik. Texterna behandlar någon eller några av innehållspunkterna i det centrala innehållet.

en elev läser i ett papper

Texterna gör inte anspråk på att helt behandla innehållet utan är tänkta att ge en ämnesdidaktisk fördjupning kring ett innehåll. Den inledande texten behandlar övergripande progression i det centrala innehållet.

Progression i det centrala innehålletPDF (pdf, 115 kB)

MekanismerPDF (pdf, 522 kB)

Hållfasta och stabila konstruktionerPDF (pdf, 676 kB)

TeknikutvecklingsarbetePDF (pdf, 254 kB)

Skisser, ritningar och modellerPDF (pdf, 570 kB)

Tekniska systemPDF (pdf, 475 kB)

Genus och teknikPDF (pdf, 215 kB)

Teknik och teknisk förändring – mönster och drivkrafterPDF (pdf, 534 kB)

Om el och elsäkerhetPDF (pdf, 601 kB)

Senast uppdaterad 12 december 2019