Fördjupande texter kring det centrala innehållet i teknik

Här följer flera texter till stöd för dig som lärare vid planering och genomförande av arbetsområden i teknik. Texterna behandlar någon eller några av innehållspunkterna i det centrala innehållet.

en elev läser i ett papper

Texterna gör inte anspråk på att helt behandla innehållet utan är tänkta att ge en ämnesdidaktisk fördjupning kring ett innehåll. Den inledande texten behandlar övergripande progression i det centrala innehållet.

Forskning och fördjupning
Konkreta tips
Senast uppdaterad 20 juni 2023