Grannspråk: danska räkneord

Övningen ger eleverna kännedom om hur det danska räknesättet fungerar, samt får höra och bli bättre på att uppfatta danskt uttal.

en elev visar siffror

Ämne

Svenska, årskurs 6–9, gymnasiet och vuxenutbildning.

Förberedelser

Läs om hur danska räknesättet fungerar så att du har det helt klart för dig själv innan du ska börja lära ut det till eleverna.

Material

Tillgång till en dator med internetuppkoppling och högtalare.

Kopior av bingobrickorna nedan till alla elever, 3x3 rutor. Papper att skriva på.

Bingobrickor att skriva ut Pdf, 17 kB.

Konkreta tips

Danska räkneord

Danska räkneord brukar vara bland det som svenskar tycker är svårast att förstå med danskan. Det beror framför allt på följande:

  1. Danskans tvåsiffriga tal efter 20 bildas, liksom i tyskan, med att entalet sägs först. 21 blir ”en og tyve”, 22 ”to og tyve”
  2. De danska orden för 10-talen över 40 (fyrre) härstammar från gammaldags tjogräkning (ett tjog (snese) = 20 = tyve). I talen 60 och 80 har man helt enkelt multiplicerat 3 x 20 och 4 x 20. Gånger heter sind(e). På danska blir ”tre gånger tjugo” ”tresindstyve”, vilket sedan har förkortats till bara tres (60). 80 blir ”firsindstyve” och förkortas firs.
  3. För att krångla till det hela ytterligare har de övriga 10-talen, 50, 70 och 90, bildats med hjälp av ett gammalt system där man tar grundtalet minus en (Den modellen finns i svenskan i ordet halvannan som betyder en och en halv, annan står för talet två.) 50 heter ”halvtreds”, vilket bildas av halvtredje, sinde och tyve, alltså 2,5 x 20. Likaså bildas 70 genom att man tar 3,5 x 20, vilket blir ”halvfjerdsindstyve” och förkortas ”halvfjerds”. På samma sätt blir 90 ”halvfemsindstyve, vilket förkortas ”halvfems”.

Änvänd ett översättningsverktyg och lyssna på hur de danska räkneorden låter.

Exempel på danska räkneord med uttal

2 to
7 syv
8 otte – [å:'dǝ]
16 seksten – [sai'sdǝn] 17 sytten – [sød'ǝn]
18 atten – [ad'ǝn] 20 tyve – [ty:'vǝ] 21 en og tyve
22 to og tyve
30 tredive – [træð'(ǝ)vǝ] 40 fyrre – [før'ǝ]
50 halvtreds – [haltres'] 60 tres – [tres']
70 halvfjerds – [halfjærs'] 80 firs
90 halvfems – [halfäm’'s]

Arbetsgång

  1. Lär er att räkna till 10. Använd dig av ett översättningsverktyg och lyssna till hur räkneorden låter. Försök skriva och uttala orden från 0–10.
  2. Lär dig räkna från 20–100. Läraren går igenom systemet på tavlan och låter texten stå kvar.
  3. Låt eleverna fylla den ena bingobrickan med valfria tal mellan 1–19 och den andra med tal mellan 20–100.
  4. Spela bingo på danska. Låt eleverna ta fram bingobrickan med nio tal mellan 1 och 19. Läraren säger sedan slumpmässigt på olika tal på danska eller använder sig av ett översättningsverktyg och eleverna sätter ett kryss i rutan om de har rätt nummer. Det kan vara bra om du som lärare själv har en lista på alla tal och prickar för de tal du har valt, så du minns. Den första eleven som har en full rad får bingo. Sedan är det bingo igen när någon har hela brickan full.
  5. Kör sedan en ny omgång där eleverna använder den andra bingobrickan med nio nummer mellan 20 och 100. Här får läraren själv försöka uttala slumpmässigt valda siffror tills någon får bingo. Skriv upp dem så du minns vad du sagt.
Senast uppdaterad 20 juni 2023