Grannspråk: diktkort på danska, norska och svenska

Genom övningen får eleverna en möjlighet att lära känna de två grannspråken via diktläsning.

Elever arbetar i ett kalssrum

Ämne

Svenska, årskurs 7–9, gymnasiet och vuxenutbildning.

Förberedelser

  • Kopiera upp diktkorten och klipp ut dem.
  • Färgkoda korten på baksidan med en blå prick på de norska diktkorten, och en röd prick på de danska diktkorten, så kan eleverna arbeta mer självständigt.

Material

Diktkort, pappersark, sax, röd och blå färgpenna.

Konkreta tips

Arbetsgång

  1. Dela ut de utklippta norska och danska diktkorten samt korten med rubrikerna Danska, Norska, Svenska.
  2. Be eleverna lägga ut rubrikerna norska och danska. Be dem att sedan läsa dikterna och lägga dikterna under respektive språk. De kommer med stor sannolikhet ha svårt att skilja norska från danska. Berätta inte direkt att dikterna är språkkodade på baksidan utan låt eleverna få syn på skillnader/likheter i de båda nordiska språken först.
  3. När de börjar bli klara, diskutera tillsammans vilka språkliga fenomen de iakttagit, och om de kunnat förstå dikternas innehåll.
  4. Dela nu ut de svenska diktkorten och be dem lägga korten under rubriken svenska och på samma diktrad som den danska och norska översättningen. Nu kan de själva börja titta på sina egna översättningsförslag och se en massa likheter i våra grannskpråk, men även bli medvetna om vissa språkliga skillnader.
Så här ska det se ut framför eleverna:
DanskaNorskaSvenska
Et lys i mørket
Lyser opp ensomheten
Jeg blåser det ut.
Et lys i mørket
Lyser opp ensomheten
Jeg blåser det ut.
Ett ljus i mörkret
Lyser upp ensamheten
Jag blåser ut det.
Han rejste sig op
Fanget i et par øjne
Der sidder han nu.
Han stoppet opp
Fanget i et par øyne
Der sitter han ennå.

 Han stannade upp
Fångad i ett par ögon
Där sitter han kvar.

En dør var åben
Den havde vaeret lukket
For et par minutter siden
Hvem var gået ind
Hvem havde åbnet
Og tog dets indhold
Det der havde vaeret der för var borte
Hvad skal jeg gøre?

Hvad skal jeg tage mig til?
Den eneste dør,
der ikke kunne åbnes
Havde lige vaeret der.

En luke sto åpen
Den hadde vært stengt
for bare noen minutter siden
Hvem hadde gått inn
Hvem hadde åpnet esken
og tatt innholdet
Det som hadde ligget der inne var borte
Hva skal jeg gjøre?
Hva skal jeg ta meg til?
Den eneste luken
som ikke fikk åpnes
Hadde blitt nettopp det.
En lucka stod öppen
Den hade varit stängd
För bara några minuter sedan
Vem hade gått in
Vem hade öppnat lådan
Och tagit dess innehåll
Det som hade legat där inom
Var borta
Vad ska jag göra?
Vad ska jag ta mig till?
Den enda luckan
som inte fick öppnas
Hade precis blivit det.
Ses det
Høres det
Tumlende lyde
Himmelhvælvets magt
Når tårerne falder.
Synes det
Vises det
Rumlende lyd
Himmelhvelvets makt
Når tårene faller.
Syns det
Hörs det
Tumlande ljud
Himlavalvets makt
När tårarna faller.

Evigt lidende var du med
tabte dog lysten til at leve

Med alles blikke og smerte, de gav til dig
Hemmeligheden du bar under parykken var trist
men sand
Du røg ikke, du sniffede ikke
Men fik en sygdom som tog dit liv
Du var glad og dog ked af det
Den hemmelighed du bar under parykken var døden.

Den evige lidelsen du opplev de tappet nok lysten til å leve
Med alle blikkene og smerten de påførte deg
Hemmeligheten du bar under parykken var sørgelig, men sann
Du røkte ikke, du brukte ikke snus
Likevel fikk du en sykdom som tok ditt liv
Du var glad, men også sorgtung
Hemmeligheten du bar under parykken var døden.
Evigt lidande du var med om Tappade nog lusten att leva
Med alla blickar och smärta
Du fick av den
Den hemlighet du bar under peruken var sorglig men sann
Du rökte inte, du snusade inte
Men ändå fick du en sjukdom som tog ditt liv
Du var glad, men ändå ledsen Hemligheten du bar under peruken var döden.
Han rejste sig op
Fanget i et par øjne
Der sidder han nu.
Han stoppet opp
Fanget i et par øyne
Der sitter han ennå.

Han stannade upp
Fångad i ett par ögon
Där sitter han kvar.

Senast uppdaterad 20 juni 2023