Grannspråk: klipp ut och sätt ihop dikter

Tanken med övningen är att elever, genom att läsa text och upptäcka ord på ett grannspråk, inser att de förstår mycket och lär sig några skillnader. De lär sig några danska och norska ord genom att skapa egna meningar.

Två elever framför datorn

Ämne

Svenska, årskurs 6–9, gymnasiet och vuxenutbildning.

Förberedelser

Samla tidningar, reklamblad och annat textmaterial på danska och norska, eller skriv ut texter från nätet.

Finns inte tillgång till tidningar eller utskrifter gör du istället övningen Klipp ut och klistra in. Välj några danska eller norska webbplatser som eleverna ska gå in på.

Material

Tidningar eller annat textmaterial på danska och norska. Saxar, lim och färgat papper att klistra orden på. Alternativt en dator med internetuppkoppling per elev.

Konkreta tips

Arbetsgång Cut-up

  1. Välj ett tema i klassen som dikterna ska handla om. Att sätta en begränsning för vad dikten ska handla om främjar kreativiteten.
  2. Låt eleverna klippa ut ord från artiklar, reklamannonser m.m. De kan klippa ut både enskilda ord och korta meningar. Be dem vänta med att limma fast orden tills de är helt säkra på hur den färdiga dikten ska se ut. Säg åt dem att även tänka på att det visuella intrycket (diktens form) har betydelse. Hur orden limmas fast kan spela roll för hur de som läser dikten uppfattar den (diktens innehåll). Uppmana dem att vara kreativa.
  3. Be eleverna läsa dikterna högt för varandra i klassen. Först ska de läsa på grannspråket, så gott de kan, och sedan kan de försöka läsa det som om det stod skrivet på svenska.
  4. Sätt upp dikterna på väggen.

Arbetsgång Klipp ut och klistra in

  1. Be eleverna öppna ett nytt word-dokument att klistra in ord i.
  2. Sedan är det bara att ge sig ut på nätet på en dansk eller norsk webbplats och börja markera, kopiera och klistra in ord. Ett tips kan vara att först hämta en massa ord till dokumentet och sedan välja ut vissa att använda till texten.
  3. De kan göra vilken typ av text de vill, till exempel dikt, rubrik, reklamannons, berättelse. Om de vill kan de illustrera texten med bilder från nätet eller datorn.

Använd någon ordlista på nätet.

Senast uppdaterad 20 juni 2023