Grannspråk: litteraturövning

Syftet med övningen är att eleverna ska få bekanta sig med samtida skönlitteratur för barn och ungdom från ett nordiskt land. Eleverna ska bli bättre på att förstå ett grannspråk och lära sig några ord genom att studera text på det språket.

två elever i biblioteket

Ämne

Svenska, årskurs 4–9, gymnasiet och vuxenutbildning.

Förberedelser

 • Skriv upp ett urval meningar från en lämplig bok.
 • Kopiera upp och klipp ut meningarna.

Material

 • En lämplig bok för högläsning eller en till varje elev.
 • Kopiera upp textremsor på danska (och eventuellt svenska) till varje elev.
Konkreta tips

Arbetsgång

 1. Innan ni börjar läsa: Prata om boken och diskutera även genren. Fråga till exempel: Vad kännetecknar fantasy? Vilka figurer kan finnas i sådana böcker? Förekommer övernaturliga fenomen?
 2. Läs hela första kapitlet på svenska, som högläsning där eleverna lyssnar, tillsammans med eleverna ett stycke var eller som tyst läsning där var och en läser själv.
 3. Prata om handlingen.
 • Arbeta med texten på danska. Välj ett eller flera av förslagen nedan som passar elevernas nivå.
 • Dela ut de danska meningarna till eleverna och låt dem läsa igenom dem en stund och försöka lista ut vad de betyder. Läs sedan upp de svenska meningarna en i taget och be eleverna hitta den danska motsvarigheten.
 • Dela ut de danska meningarna till eleverna och be dem lägga meningarna i rätt ordning och sedan återberätta kapitlet för varandra eller gemensamt i klassen.
 • Ge eleverna både de svenska och danska textremsorna och be dem para ihop dem. Sedan kan de jämföra texterna och göra en liten ordlista med ord som de vill lära sig.
 • Om du har äldre elever kan du låta dem läsa hela eller delar av första kapitlet på originalspråket och sedan diskutera innehåll och ord.
Senast uppdaterad 02 februari 2024