Grannspråk: norska och danska folksagor

Genom övningen bekantar sig eleverna med en norsk eller dansk folksaga och kan upptäcka likheter och skillnader mellan svenska och norska.

elev skriver på tavlan i klassrummet

Ämne

Svenska, årskurs F–6.

Förberedelser

Läraren läser igenom sagan "Askepilten som åt i kapp med trollet" på svenska sidan 14 och texten om Norge på sidan 6 i häftet Lär känna Norden, Norge.

Förbered på samma sätt den danska folksagan på "Kvarnen som mal på havets botten" på sidan 24 i häftet Lär känna Norden, Danmark.

Lär känna Norden Länk till annan webbplats.

Material

  • Utskift av texten.
  • Dator med internetuppkoppling och högtalare.
Konkreta tips

Arbetsgång

  1. Diskutera vad eleverna vet om Norge. Har de varit i Norge någon gång? Titta på kartan. Kan de några norska ord? Känner eleverna någon som är från Norge?
  2. Läs sedan sagan Askepilten som åt i kapp med trollet på svenska. Diskutera innehållet. För äldre barn kan du även läsa den på norska. Låt dem följa med i texten samtidigt som du läser sagan. Gick det att förstå? Upptäckte de några likheter eller olikheter mellan versionerna?
  3. Låt eleverna välja en eller flera av uppgifterna nedan.
  • Plocka ut ord du tycker om och lär dig själv och dina kompisar vad orden betyder.
  • Klipp ord ur texten och gör en norsk dikt med dem.
  • Rita en serie om sagan och skriv några svenska eller norska ord i pratbubblorna.
  • Spela upp sagan på svenska eller norska.

Arbeta på samma sätt med Danmark och den danska folksagan "Kvarnen som mal på havets botten" (Møllen på havsens bund) på sidan 7 och 24 i häftet Lär känna Norden.

Senast uppdaterad 20 juni 2023