Grannspråk: skandinaviska massmedier

Eleverna får möta danska och norska genom medier och upptäcka likheter och skillnader i sättet att skildra nyheter De lär sig även några ord som skiljer sig från svenskan. Eleverna får även arbeta med nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bild av omvärlden.

elever med datorer

Ämne

Svenska, årskurs 6–9, gymnasiet och vuxenutbildning.

Förberedelser

  • Titta på vanliga danska och norska nättidningar.
  • Läs igenom vilka nyheter de största dagstidningarna i Norge, Danmark och Sverige tar upp. Välj eventuellt ut några artiklar åt eleverna.

Material

En dator med internetuppkoppling och högtalare per elev. Om inte alla har tillgång till internet kan artiklarna skrivas ut och klassen lyssna till nätsändningarna gemensamt.

Konkreta tips

Arbetsgång

  1. Be eleverna gå in på en nättidning från varje skandinaviskt land och välja en händelse som det skrivs om i alla tre länderna, alternativt säg i förväg vilka artiklar de ska titta på. Be dem fundera på om det är någon skillnad i hur tidningarna skildrar händelsen. Be dem anteckna och slå upp ord de inte förstår i ett lexikon.
  2. Gör en gemensam uppsamling där eleverna presenterar vad de kommit fram till. Diskutera eventuella skillnader i hur nyheterna skildras och vad det i så fall kan bero på. Gå igenom några av orden och deras betydelser.
  3. Gå in på danska och norska nättidningar.

En alternativ övning kan vara att gå in på NRK radio, DR radio och Sveriges radio och lyssna på sändningar om samma nyhet. Eleverna kan också titta på TV-kanalernas nätsändningar.

NRK radio Länk till annan webbplats.

DR radio Länk till annan webbplats.

Sveriges radio Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 28 februari 2024