Grannspråk: spela in filmer om, eller på grannspråk

Genom övningen får eleverna genom arbete med sina filmer lära sig om uttal, ordförråd och likheter och skillnader mellan språken. PowerPoint kan vara ett alternativ till film.

Lärare hjälper eleven

Ämne

Svenska, årskurs 4–9, gymnasiet och vuxenutbildning.

Förberedelser

Denna uppgift kan fungera som en examinations- eller fördjupningsuppgift i området nordiska grannspråk.

Uppgiften kan gärna presenteras redan i uppstarten av arbetsområdet men arbetet med filmerna påbörjas lämpligen när eleverna redan har hunnit få lite kunskaper om grannspråken.

Material

 • Någon typ av videokamera eller mobilkamera att filma med.
 • Eventuell rekvisita.
Konkreta tips

Arbetsgång

Arbetsuppgifterna och graden av självständigt arbete anpassas efter elevernas ålder. Dela in eleverna i grupper. Förslagsvis får de sedan välja mellan två typer av film:

 1. a) De spelar in en film där de pratar danska eller norska. Det kan till exempel vara en scen ur en känd bok eller film, en egenskriven pjäs, eller att de sjunger en låt.
 2. b) De gör en undervisnings- eller informationsfilm om det norska eller danska språket, exempelvis genom att ta upp några viktiga fraser, roliga ord, ”falska vänner”, eller skillnader i stavning eller uttal.

  Några exempel på vad filmerna kan handla om:
 • Eleverna gör en film om norsken, dansken och svensken, där det i samtalet förekommer några ”falska vänner” som skapar förvirring. Via länken nedan kanske de kan utgå från listor över sådana ord och välja några ord som de sedan skriver ihop en enkel dialog kring:
  Lista över falska vänner mellan svenska och övriga nordiska språk, Wikipedia Länk till annan webbplats.
 • Eleverna gör en undervisningsfilm där man får lära sig danska eller norska ord inom ett visst område, exempelvis maträtter eller kläder. Här kan de ta hjälp av exempelvis
  Ljud- och bildordlistan, Bildteman Länk till annan webbplats.
 • Eleverna gör en film om ett klassrumsscenario. Till exempel vad som händer när de en dag har fått en lärarvikarie eller ny klasskompis från Danmark eller Norge.
 • Eleverna gör en film där de spelar upp en scen ur en känd bok eller film. Exempelvis kan de välja en kort scen från en film på norska eller danska, eller en scen från en dvd-film på något annat språk. De lär sig dialogen på danska eller norska genom att titta på scenen med norsk eller dansk text. Kanske kan det fungera som en tävling att de andra sedan ska gissa vilken scen det är.
 • Väljer de en scen ur en saga kan de enkelt hitta sagan på norska och danska på nätet. (Ta hjälp av Wikipedia för att få fram vad titeln heter på de andra språken och använd sedan det ordet i Google).
 • PowerPoint kan vara ett alternativ till film.
Senast uppdaterad 20 juni 2023