Utforska ekologi och hållbarhet i förskolans vardag

Den här artikeln beskriver hur barn i förskolan kan utveckla en förståelse och ett varsamt förhållningssätt inom området ekologi och hållbarhet.

Artikeln beskriver också hur förskolan kan öppna upp för de sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling genom att utforska de ekologiska kopplingar som finns i barnens egna frågor. Innehållet i artikeln tar avstamp i relevant forskning.

Ladda ner Utforska ekologi och hållbarhet i förskolans vardagPDF (pdf, 147 kB)
Text: Bodil Halvars, Stockholms universitet


Senast uppdaterad 17 december 2019