Konditionstester i idrott och hälsa

Det förekommer att skolor använder konditionstestet beep-test i undervisningen i idrott och hälsa i grundskolan. Men testerna kan upplevas som utpekande och exkluderande. Kursplanen ställer heller inte några krav på konditionstester i undervisningen.

Konkreta tips

Vad är ett beep-test och vad vill man mäta?

Beep-test används inom idrottsrörelsen och är ett mycket ansträngande konditionstest. Av hälsoskäl är det viktigt att deltagaren är fullt frisk när testet genomförs. Syftet med ett beep-test är att deltagarna ska uppnå maximal hjärtfrekvens och med det maximal syreupptagningsförmåga. Detta görs genom att deltagarna ska springa mellan två linjer med ett avstånd på 20 meter från varandra, så många gånger som de orkar. Testdeltagarna ställs upp längs med den ena linjen och ska hinna till linjen mitt emot innan det piper och ska sedan springa tillbaka innan det piper nästa gång. Pipen kommer efterhand med allt kortare intervaller, vilket innebär att deltagarna behöver springa fortare och fortare för att hinna fram till linjen mitt emot innan det piper. När en deltagare inte hinner fram till motsatta sidas linje innan det piper kliver hen av testet.

Finns några krav på konditionstester i styrdokumenten?

Kursplanen för idrott och hälsa i grundskolan ställer inga krav i på att använda konditionstester i undervisningen. Undervisningen i ämnet idrott och hälsa i grundskolan ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. Eleverna ska bland annat utveckla förmågan att planera, genomföra och värdera fysiska aktiviteter och rörelse.

När det gäller konditionstestet beep-test kan det finnas en psykologisk aspekt som skiljer beep-testet från andra konditionstester eftersom eleverna ofta gör det samtidigt och tillsammans med andra. Då kan testet upplevas som utpekande och exkluderande.

Om läraren använder konditionstester i undervisningen är det viktigt att det inte sker i utslagningssyfte. Testresultaten får inte heller utgöra ett underlag vid betygssättningen.

Senast uppdaterad 20 juni 2023