Ta in omvärlden i klassrummet

Digitala verktyg ger dig en ökad möjlighet att låta eleverna möta personer och platser utanför skolan. Genom att använda videomöten kan du till exempel bjuda in en biolog när eleverna arbetar med olika ekosystem eller besöka elever från en skola i en annan del av landet. Ni kan också ta med era digitala verktyg ut i närområdet för att till exempel dokumentera eller läsa av QR-koder.

Två elever i grundskolan studerar på en gemensam dator

I det här materialet får du ta del av och reflektera över hur omvärlden kan tas in i klassrummet för att förstärka elevernas lärande.

Målgrupp är lärare i alla skolformer som berörs av nationella prov och som har utvecklingsbehov gällande digitalisering. Arbetet med materialet tar ungefär 2-3 timmar uppdelat på två skilda tillfällen. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att arbeta med materialet.

Materialet är framtaget för deltagare inom Skolverkets riktade insats för skolans digitalisering.

Materialet ta in omvärlden i klassrummet – omfattning

Detta material består av en film, reflektionsfrågor och en aktivitet som sedan följs upp med ytterligare reflektionsfrågor.

Ni behöver planera in två tillfällen för kollegialt lärande. Vid det första beräknas tidsåtgången till 60–90 minuter. Vid tillfälle två, som bör ske efter ungefär två till tre veckor, beräknas tidsåtgången till cirka 60 minuter. Använd förslagsvis materialet under en arbetsplatsträff, en rektorskonferens eller annat tillfälle när kollegiet träffas.

Konkreta tips

Se filmen

Ni kan antingen titta på filmen i förväg inför mötet eller så startar ni med att titta på filmen tillsammans.

Film: Ta in omvärlden i klassrummet (tid: 3.33 min.)

Diskutera

Arbeta därefter med diskussionsfrågorna enligt modell EPA (enskilt, par, alla) enligt nedan.

 1. Fundera enskilt kring diskussionsfrågorna, dokumentera gärna dina tankar.
 2. Samtala om diskussionsfrågorna parvis.
 3. Dela med er av era tankar för hela gruppen. Ha en sammanfattande gruppdiskussion där ni antecknar vad ni behöver ta med er och arbeta vidare med samt vad ni behöver föra vidare till andra i er verksamhet.
 • På vilka sätt ser du att de digitala verktygen förstärker elevernas lärande i filmen?
 • I filmen presenterades tre olika sätt att ta in omvärlden i klassrummet:

  1. Att bjuda in personer till videomöten
  2. Att besöka andra platser
  3. Att ta med era verktyg utanför skolbyggnaden

  Vilket av arbetssätten i filmen inspirerade dig mest? Hur skulle du kunna använda det i din undervisning?

 • När tänker du att det kan vara särskilt värdefullt för eleverna att använda digitala verktyg för att ta in omvärlden i klassrummet?

Presentera aktiviteten

Berätta till när uppgiften ska vara utförd och hur den kommer att följas upp. Låt deltagarna diskutera gruppvis.

Aktivitet

Använd en befintlig eller kommande planering av en lektion eller ett område. Fundera kring hur du med hjälp av digitala verktyg kan ta in omvärlden för att stärka elevernas lärande. Genomför lektionen.

Följ upp aktiviteten

Ha en uppföljningsdiskussion efter 2–3 veckor.

 • På vilket sätt valde du att lyfta in omvärlden i din undervisning? På vilket sätt stärkte det elevernas lärande? Dela med dig av erfarenheterna och det du uppmärksammade.
 • Hur kan ni använda erfarenheterna från det ni nu prövat i den fortsatta undervisningen?
 • Finns det personer i er verksamhet som har större erfarenhet av det här arbetssättet? Hur tar ni tillvara på den kompetens som finns hos kollegor och elever?
Senast uppdaterad 23 januari 2024