Att leda kollegialt lärande i fritidshemmet

Utveckla din förmåga att leda kollegialt lärande i fritidshemmet. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med att leda kollegialt arbete med Skolverkets webbaserade material.

Delta i den kostnadsfria utbildningen Att leda kollegialt lärande i fritidshemmet. Syftet med utbildningen är att utveckla förmågan att leda lärande samtal i grupper som arbetar kollegialt med Skolverkets webbaserade material.

Anmälan öppnar åter under vårterminen 2020

Information om ansökningsomgång för läsåret 2020/21 kommer i januari 2020.

Målgrupp

Lärare i fritidshem och fritidspedagoger som ska leda kollegialt lärande.

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen ska deltagaren:

  • vara lärare i fritidshem eller fritidspedagog
  • ha minst fyra års erfarenhet av arbete i fritidshem
  • leda minst en grupp i kollegialt lärande under den tid som utbildningen genomförs.

Var

Utbildningen ges i Stockholm av Högskolan Dalarna på uppdrag av Skolverket. Utbildningen startar i maj 2019 och pågår till mars 2020. Den omfattar åtta dagar fördelade på fyra tillfällen.

  • uppstartsdagar 28 och 29 maj 2019
  • 19 och 20 september 2019
  • 25 och 26 november 2019
  • 24 och 25 mars 2020

Uppstartsdagar 28-29 maj 2019

Utbildningen inleds med två uppstartsdagar 28-29 maj 2019. Dag 1 (28 maj) ser vi gärna att både deltagagaren och ansvarig skolledare medverkar. Dag 2 (29 maj) gäller endast deltagare i utbildningen.

Anmälan

Anmälan öppnar åter under vårterminen 2020

Det är rektor som ska göra anmälan. I samband med anmälan ska rektor intyga att deltagaren kommer att leda minst en grupp i kollegialt lärande med utgångspunkt i något av Skolverkets webbaserade material under perioden september 2019 till mars 2020.

Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Ersättning utgår för logi mellan dag ett och två, samt för resekostnader. Vid det avslutande utbildningstillfället ingår även en enklare middag på kvällen (dag 1). 

Urval

Om det blir fler sökande än det finns platser prioriteras huvudmän med låga studieresultat i samverkan med Skolverkets uppdrag ”Samverkan för bästa skola”.

Kontakt

Om du har frågor kan du skicka mejl till lkl@skolverket.se 

Om utbildningen och eventuella förändringar i kurs och ämnesplaner

Kursen kommer fortsätta att vara aktuell även om regeringen godtar förslaget om nya skrivningar i den läroplan som kursen berör. Förslaget om revideringar publicerades i juni 2019 och regeringen har ännu inte fattat något beslut om det.
Om det blir nya formuleringar i läroplanen kommer de att fungera i det sammanhang som kursen ger.

Senast uppdaterad 03 december 2019