Att leda kollegialt lärande i fritidshemmet

Utveckla din förmåga att leda kollegialt lärande i fritidshemmet. Utbildningen riktar sig till dig som ska leda det kollegiala arbetet med Skolverkets webbkurser.

 • Lärare i fritidshem som ska leda kollegialt lärande

 • Åtta dagar fördelade på fem tillfällen

 • I Stockholm

 • Start maj 2020 till april 2021

Färjestadens grundskola
Call to action

Anmälan för läsåret 20/21 är stängd

Delta i den kostnadsfria utbildningen Att leda kollegialt lärande i fritidshemmet. Syftet med utbildningen är att utveckla förmågan att leda lärande samtal i grupper som arbetar kollegialt med Skolverkets webbaserade material.

Anmälan för läsåret 20/21 stängdes den 13 mars 2020.

Här finns information om utbildning under läsåret 2021/2022

Information

För lärare i fritidshem

Utbildningen riktar sig till legitimerade lärare i fritidshem som ska leda kollegialt lärande. Inga särskilda förkunskaper krävs.

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen ska deltagaren:

 • vara legitimerad lärare i fritidshem
 • ha minst fyra års erfarenhet av arbete i fritidshem
 • leda minst en grupp i kollegialt lärande med utgångspunkt i Skolverkets webbkurser under den tid som utbildningen genomförs
 • inte har deltagit i motsvarande utbildning under läsåret 19/20

Åtta utbildningsdagar i Stockholm

Utbildningen ges i Stockholm på uppdrag av Skolverket. Utbildningen startar i maj 2020 och pågår till april 2021. Den omfattar åtta dagar fördelade på fem tillfällen.

 • Dag 1 och 2: 6-7 maj 2020 - inställt
 • Dag 3: 23 september 2020
 • Dag 4 och 5: 25-26 november 2020
 • Dag 6: 4 februari 2021
 • Dag 7 och 8: 23-24 mars 2021

Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Ersättning utgår för logi mellan dag ett och två vid tvådagarstillfällen. Vid det avslutande utbildningstillfället ingår även en enklare middag på kvällen (dag 1).

Uppstartsdagar i maj 2020 - inställt

Utbildningen inleds med två uppstartsdagar i maj 2020. Dag 1 (6 maj) ser vi gärna att både deltagaren och ansvarig skolledare medverkar. Dag 2 (7 maj) gäller endast deltagare i utbildningen.

Under rådande omständigheter med anledning av coronaviruset har Skolverket beslutat att ställa in alla planerade konferenser, tjänsteresor och utbildningsdagar under våren 2020. Vi beklagar detta och hoppas att kunna erbjuda ett alternativt sätt att ta del av det planerade innehållet. Under våren kommer vi även att skicka information direkt till deltagare.

Rektor anmäler deltagare

Ansökningsomgång för läsåret 2020/21 pågår 27 januari - 13 mars.

Det är rektor som ska göra anmälan. I samband med anmälan ska rektor intyga att:

 • deltagaren har den behörighet som krävs samt att
 • deltagaren kommer att leda minst en grupp i kollegialt lärande med utgångspunkt i något av Skolverkets webbaserade material under perioden september 2020 till april 2021.

För att göra en korrekt anmälan behöver vi få in en anmälan via anmälningslänken nedan samt att ett underskrivet intyg av deltagare och rektor scannas in och skickas till följande adress, lkl@skolverket.se senast den 13 mars.

Först när underskrivet intyg inkommit till Skolverket är anmälan klar. 

Intyg av deltagare och rektorPDF (pdf, 285 kB)

Anmälanlänk till annan webbplats

Urval

Om det blir fler sökande än det finns platser prioriteras huvudmän med låga studieresultat i samverkan med Skolverkets uppdrag ”Samverkan för bästa skola”.

Om utbildningen och eventuella förändringar i kurs och ämnesplaner

Kursen kommer fortsätta att vara aktuell även om regeringen godtar förslaget om nya skrivningar i den läroplan som kursen berör. Förslaget om revideringar publicerades i juni 2019 och regeringen har ännu inte fattat något beslut om det.
Om det blir nya formuleringar i läroplanen kommer de att fungera i det sammanhang som kursen ger.

Kursen kommer fortsätta att vara aktuell även om regeringen godtar förslaget om nya skrivningar i den läroplan som kursen berör. Förslaget om revideringar publicerades i juni 2019 och regeringen har ännu inte fattat något beslut om det.
Om det blir nya formuleringar i läroplanen kommer de att fungera i det sammanhang som kursen ger.

Belöning

Därför ska du delta

Du utvecklar förmågan att leda lärande samtal i grupper som arbetar kollegialt.

Forskning och fördjupning

Kontakt

Om du har frågor kan du skicka mejl till lkl@skolverket.se 

Senast uppdaterad 27 januari 2021