Delaktighet, inflytande och likabehandling

Utveckla din kompetens om delaktighet och inflytande i undervisningen. Lär dig också mer om hur du främjar likabehandling med fokus på normer.

  • För lärare och annan skolpersonal

  • Fri start, fri fart

  • Lärportalen, kollegialt lärande

Elever i grupp
Call to action

Materialet finns på Lärportalen

Materialet för kompetensutvecklingen finns i moduler på vår lärportal. Ingen inloggning behövs.

Främja likabehandling,  Lärportalen Länk till annan webbplats.

Delaktighet och inflytande i undervisningen, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Supporten når du via larportalen@skolverket.se

Information

Ökade kunskaper om delaktighet, inflytande och likabehandling

Kompetensutveckla er i frågor som rör värdegrundsarbetet. Ni kan sätta igång med arbetet när det passar er. Just nu erbjuder vi inte någon handledarutbildning inom insatsen men vi uppmuntrar er att använda befintliga handledare om det finns eller annan person som bedöms lämplig.

Kollegialt lärande på skolan

Kompetensutvecklingen bygger på kollegialt lärande och är tätt knutet till det ordinarie arbetet på skolan. Med utgångspunkt i aktuell forskning lär ni av och med varandra. I modulerna finns texter, filmer, förslag till undervisningsaktiviteter, diskussionsfrågor med mera. Ni får diskutera materialet, planera aktiviteter och pröva dem i den egna undervisningen.

För lärare och annan skolpersonal

  • Lärare i grund- och gymnasieskola: modulen om delaktighet och inflytande
  • All personal som arbetar i skola: modulen om likabehandling

Modulen om delaktighet och inflytande består av åtta delar och tar cirka 30 timmar att genomföra. Modulen Främja likabehandling består av fyra delar och tar ca 10-15 timmar att genomföra.

Modulernas innehåll

Modulen Delaktighet och inflytande i undervisningen

I modulen Delaktighet och inflytande i undervisningen får du möjlighet att diskutera vad elevinflytande och delaktighet är och kan vara i undervisningen, på vilket sätt det kan öka motivation och lärande hos alla elever och hur det kan gestalta sig i vardagen. Du ges verktyg för att skapa möjligheter till delaktighet och inflytande i din undervisning.

Modulen Främja likabehandling

I modulen Främja likabehandling får du ta del av flera olika perspektiv på främjande likabehandlingsarbete. Det kan till exempelvis handla om normmedvetenhet, pedagogiskt ledarskap, tillitsfulla relationer, delaktighet och inkludering.

Belöning

Därför ska du delta

Du får

  • ökad kunskap kring delaktighet och elevinflytande
  • ökad kunskap kring likabehandlingsarbete
  • fler verktyg att använda i undervisningen.
Ansvar

Rektor och huvudman skapar förutsättningarna

Det är rektorn som tillsammans med huvudmannen skapar de organisatoriska förutsättningarna för det kollegiala lärandet. Det är viktigt att deltagarna får tillräckligt med avsatt tid för att genomföra alla moment i kompetensutvecklingen: individuell förberedelse, kollegialt arbete, undervisningsaktivitet och uppföljning.

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 16 juni 2023