Du som jobbar i förskolan – stärk din kompetens i finska

Utbildningen vänder sig till dig som är anställd i förskolan och som behöver eller vill ha stärkta kunskaper i finska och få didaktiska verktyg för att främja barns språkutveckling och intresse för skönlitteratur. Huvudmannen godkänner ditt deltagande och anmäler dig till kursen. Ersättning kan utgå till din arbetsgivare.

  • För personal anställd i förskolan

  • 15 högskolepoäng fördelat på två terminer

  • Nätbaserad utbildning vid Stockholms universitet

  • Godkännande och anmälan från huvudmannen

Call to action

Anmälan

Under höstterminen 2023 ges kursen Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan och under vårterminen 2024 ges Barnlitteratur och läsglädje i småbarnspedagogik. Dessa planeras att ges återkommande och du ansöker till varje kurs separat.

Barnlitteratur och läsglädje i småbarnspedagogik, Stockholms universitet Länk till annan webbplats.

Huvudmannen anmäler deltagare

För att delta i utbildningen behöver du vara anställd i en kommunal eller fristående förskola under utbildningens gång. Det är huvudmannen som anmäler dig till kursen.

Du som är huvudman skickar in en anmälan med deltagarnas:

  • för- och efternamn
  • personnummer
  • mejladress.

Anmälan skickas till studierektor@finska.su.se

Sista anmälningsdag är den 1 december 2023 för vårterminens kurs.

Information

Uusi pedagogiikan täydennyskoulutus Ruotsissa toimiville suomea työssään tarvitseville esikoulunopettajille Tukholman yliopistossa 2023–2024

Tukholman yliopiston suomen osasto järjestää lukuvuonna 2023–2024 Kouluviraston toimeksiantokoulutuksen Ruotsissa työskenteleville esikoulunopettajille, jotka käyttävät työssään suomen kieltä. Täydennyskoulutus järjestetään kahtena kurssina, ja sen laajuus on yhteensä 15 korkeakoulupistettä. Kurssit toteutetaan kokonaan etäopetuksena. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.6.2023.

Ensimmäinen kielitietoista pedagogiikkaa käsittelevä kurssi järjestetään syyslukukaudella 2023. Toinen, lastenkirjallisuuteen ja sen opettamiseen keskittyvä kurssi järjestetään kevätlukukaudella 2024. Kurssikielenä on suomi, mutta kurssin tehtävät on mahdollista tehdä myös ruotsiksi. Kurssien opintotahti on 25 %.

Koulutuksen ensimmäinen osuus syyslukukaudella 2023 käsittelee monikielistä pedagogiikkaa, kieleen liittyviä asenteita ja kieli-ideologioita ruotsinsuomalaisessa kontekstissa. Kurssi antaa myös tietoa erilaisista kieltä ja osaamista kehittävistä menetelmistä, joita voidaan soveltaa lasten opetuksessa. Teoreettista tietoa yhdistetään käytännön harjoitteisiin. Kurssilla käsitellään lisäksi erilaisia oppimateriaaleja, joita voidaan käyttää monikielisten esikoululasten suomen kielen oppimisen tukena.

Toisella kurssilla kevätlukukaudella 2024 käsitellään sitä, millä tavoin lastenkirjallisuutta voi käyttää lapsiryhmässä. Kurssin osallistujat pääsevät tutustumaan myös ajankohtaiseen lastenkirjallisuuteen. Kurssi lisää tietoutta siitä, miten pienten lasten lukuhalua voidaan kehittää kieli- ja kulttuuritietoisella tavalla.

Syyslukukauden kurssin opetuspäivät ovat 6.9., 20.9., 4.10., 25.10., 8.11. ja 22.11. Kevätlukukaudella tapaamisia on seuraavina päivinä: 24.1., 7.2., 6.3., 20.3., 10.4. ja 24.4.
Opetus on joka kerta klo 13.00–16.30.
Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen henkilökunnalle. Ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu työnantajasi kautta. Työnantaja lähettää listan ilmoittautuneista Tukholman yliopiston suomen osastolle.

Lisätietoja kurssista voi kysyä opintorehtori Laura Lunnevuorelta sähköpostitse: laura.lunnevuori@finska.su.se.

Utbildningens innehåll

Utbildningen syftar till att åskådliggöra förskolans uppdrag i relation till gällande språklag och lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Tyngdpunkten ligger på att utveckla din förståelse för språkets funktioner, samt attityder till språk och språkideologier i en sverigefinsk kontext. Du får också insikter i olika språk- och kunskapsutvecklande metoder och didaktiska verktyg som kan tillämpas i undervisning av barn i en minoritetskontext.

Teoretiska kunskaper kombineras med praktiska övningar om hur man utvecklar språkstimulerande arbetssätt. I utbildningen diskuterar ni också olika typer av läromaterial som kan användas för modersmålsstöd med fokus på flerspråkiga barn i förskolan.

Information

Utbildningens genomförande

Utbildningen ges vid Stockholms universitet. Den är helt nätbaserad och sker via Zoom. Utbildningen sker på finska och svenska och består av föreläsningar, seminarier, (grupp)övningar och handledning, antingen i grupp eller enskilt.

Utbildningen omfattar totalt 15 högskolepoäng fördelat på två terminer. Det innebär att studietakten är kvartsfart, 25%. Det kan vara en fördel att du har möjlighet att jobba samtidigt och tillämpa dina nyvunna kunskaper bland barnen.

Belöning

Utbildningen ger högskolepoäng

Om du har högskolebehörighet kan utbildningen ge högskolepoäng.

Information

Kontakt

För mer information kontakta nationellaminoritetssprakforskolan@skolverket.se.

Senast uppdaterad 14 maj 2024