Dynamiska matematikprogram – workshopserie

Utveckla din kompetens i Geogebra i undervisningen med föreläsningar, workshoppar och gruppdiskussioner. Anmäl dig till våra kostnadsfria workshopserier.

  • Lärare i årskurs 7–9 och gymnasieskolan

  • 6 workshopsträffar

  • På plats och på distans

  • Moduler i matematik på Lärportalen

Två lärare som sitter i en konferenssal och pratar med varandra.
Call to action

Anmäl dig till workshopserien

Workshopsserien genomförs under hösten 2024 vid olika högskolor och universitet och riktar sig till dig som undervisar i matematik i årskurs 7–9, i gymnasieskolan eller i motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen.

Mer information om upplägg och anmälan hittar du på respektive högskola och universitets webbplats.

Information

Workshopseriens innehåll

Workshopserien ger dig en introduktion till grunderna i Geogebra samt både praktiskt och didaktiskt stöd i användningen av GeoGebra i matematikundervisningen.

Workshopserien löper parallellt med att du genomför modulen Dynamiska matematikprogram i undervisningen, årskurs 7–9 eller Dynamiska matematikprogram i undervisningen, gymnasieskolan.

Belöning

Utveckla din digitala kompetens

Från och med år 2024 införs digitala prov successivt i skolans olika ämnen. Dynamiska matematikprogram likt Geogebra kan förekomma i proven i matematik och är därför bra att känna till.

Workshopserien ger dig en introduktion till grunderna i GeoGebra och möjlighet att utveckla dina kunskaper. Du får både praktiskt och didaktiskt stöd i användningen av Geogebra i matematikundervisningen.

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 15 april 2024