Engelska – undervisa elever på nybörjarnivå 7,5 hp

Det här är en högskolekurs för dig som är engelsklärare och undervisar elever med lite eller inga kunskaper i engelska. Kursen ges i samarbete med Göteborgs universitet.

 • För lärare i engelska, åk 6–9, gymnasiet och komvux

 • 7,5 högskolepoäng

 • Högskola, distans

 • Start september 2023 – ansökan öppnar den 13 mars

Kvinnlig lärare står framför vita tavlan i ett klassrum.
Call to action

Ansökan

Det är du som är rektor som behöver ansöka om kursen, och i ansökan ska du bifoga ett underskrivet intyg om följande:

 • Deltagaren undervisar i engelska i grupper med elever som har lite eller inga kunskaper i engelska.
 • Deltagaren undervisar antingen på grundskolan, årskurs 6–9, gymnasiet eller den kommunala vuxenutbildningen.
 • Deltagaren är behörig att undervisa i engelska. I mån av plats kan även andra behöriga lärare som undervisar i engelska få plats.
 • Deltagaren ges möjlighet och förutsättningar att ostört delta i sex schemalagda webbinarier under kursens gång.
 • Deltagaren ges möjlighet att arbeta med de uppgifter som ska göras mellan kursdagarna inom ramen för den reglerade tiden för kompetensutveckling.

När du ansöker för en deltagare ska du bifoga en bilaga för intygande som ska vara underskriven av både dig och deltagaren. Om du ska ansöka för flera deltagare till utbildningen ska du göra en ansökan per person, och även bifoga en bilaga för intygande per person.

Bilaga för intygande Word, 31 kB.

Gå gärna först igenom de frågor som ställs i samband med ansökan och skriv sedan under intyget. Efter det kan du göra en ansökan till utbildningen. Du behöver alltså skriva ut intyget, fylla i och skriva under det och sedan skanna in det för att kunna bifoga det med din ansökan.

Så fyller du i ansökan Pdf, 222 kB.

Rektor bekräftar genom att kryssa i rutorna i bilagan. Alla krav behöver vara uppfyllda för att den sökande ska vara berättigad till en plats på utbildningen.

Ansök till kursen Engelska för lärare som undervisar elever på nybörjarnivå Länk till annan webbplats.

Information

Engelska för lärare som undervisar elever på nybörjarnivå

Kursen ges under läsåret 2023/2024 och omfattar 7,5 hp. Den riktar sig till dig som är lärare i engelska på högstadiet, gymnasiet eller inom kommunal vuxenutbildning och som undervisar elever med lite eller inga kunskaper i engelska.

Utbildningen består av sex digitala heldagsträffar med mellanliggande grupparbeten och studieuppgifter. Tid behöver avsättas för lärare så att de ges möjlighet att arbeta med de uppgifter som ska göras mellan kursdagarna inom ramen för den reglerade tiden för kompetensutveckling.

Innehåll i kursen

Innehållet i utbildningen är verksamhetsnära och kommer att ge dig verktyg för det dagliga arbetet. Du får möjlighet att relatera olika moment till din egen yrkesroll och praktik.

Kursen är baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, och omfattar bland annat

 • muntlig och skriftlig kommunikation och interaktion
 • hur man kan använda elevens modersmål som stöd för undervisningen
 • interkulturalitet
 • stöttande arbetsformer
 • strategier och varierande examinationsformer.

Ytterligare information och kursinnehåll finns i kursplanen från Göteborgs universitet. Kursplanen och litteraturlistan nedan kommer att uppdateras inför höstterminen 2023.

Kursplan, Göteborgs universitets webbplats Länk till annan webbplats.

Litteraturlista, Göteborgs universitets webbplats Länk till annan webbplats.

Krav på behörighet

Deltagare ska vara behöriga att undervisa i engelska. I mån av plats kan även andra behöriga lärare som undervisar i engelska få plats.

Kursstart och kurstillfällen

Kursen startar i september 2023 och avslutas i maj 2024. Information om datum för kurstillfällena kommer senare.

Urval av deltagare

Om det blir fler sökande än det finns platser går vi efter principen först till kvarn. Vi tar också hänsyn till om ansökan kommer in i tid och om den är komplett och korrekt utförd.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri. Ingen ersättning utgår för eventuella vikariekostnader.

Belöning

Därför ska du delta

Du kommer att utveckla och fördjupa dina kunskaper i att undervisa elever med lite eller inga kunskaper i engelska när det gäller till exempel bedömarkompetens och allmän- och ämnesdidaktiska perspektiv. Du kommer att få verktyg för varierade arbetssätt och arbetsformer i undervisningen och ta del av verksamhetsanknutna uppgifter.

Forskning och fördjupning

Kontakt

Om du har frågor kan du skicka ett mejl till engelska@skolverket.se.

Senast uppdaterad 28 februari 2024