Engelska – undervisa elever på nybörjarnivå 7,5 hp

Det här är en högskolekurs för dig som är engelsklärare och undervisar elever med lite eller inga kunskaper i engelska. Kursen ges i samarbete med Göteborgs universitet.

 • Lärare i engelska i årskurs 6–9, gymnasiet och komvux

 • 7,5 högskolepoäng

 • Högskolekurs på distans

 • Startar i september 2024 – ansök senast den 20 augusti

Kvinnlig lärare står framför vita tavlan i ett klassrum.
Call to action

Ansök

Ansök senast den 20 augusti

Ansökan till kursen Engelska för lärare som undervisar elever på nybörjarnivå är öppen från den 15 mars till den 20 augusti 2024.

Rektorn gör ansökan och bifogar intyg

Det är rektorn som behöver ansöka om kursen, och i ansökan ska hon eller han bifoga ett underskrivet intyg om följande:

 • Deltagaren undervisar i engelska i grupper med elever som har lite eller inga kunskaper i engelska.
 • Deltagaren undervisar antingen på grundskolan, årskurs 6–9, gymnasiet eller den kommunala vuxenutbildningen.
 • Deltagaren är behörig att undervisa i engelska. I mån av plats kan även andra behöriga lärare som undervisar i engelska få plats.
 • Deltagaren ges möjlighet och förutsättningar att ostört delta i sex schemalagda webbinarier under kursens gång.
 • Deltagaren ges möjlighet att arbeta med de uppgifter som ska göras mellan kursdagarna inom ramen för den reglerade tiden för kompetensutveckling.

När rektorn gör en ansökan för en deltagare ska hon eller han bifoga en bilaga för intygande som ska vara underskriven av både rektorn själv och deltagaren. Om rektorn ska ansöka för flera deltagare till utbildningen ska hon eller han göra en ansökan per person, och även bifoga en bilaga för intygande per person.

Gå igenom de frågor som ställs i samband med ansökan och skriv sedan under intyget. Efter det kan rektorn göra en ansökan till utbildningen. Intyget behöver skrivas ut, fyllas i och skrivas under för att sedan skannas in och bifogas med ansökan.

Rektor bekräftar genom att kryssa i rutorna i bilagan. Alla krav behöver vara uppfyllda för att den sökande ska vara berättigad till en plats på utbildningen.

Ansök till kursen Engelska – undervisa elever på nybörjarnivå, 7,5 hp Länk till annan webbplats.

Information

Engelska för lärare som undervisar elever på nybörjarnivå

Kursen ges under läsåret 2024/25 och omfattar 7,5 hp. Den riktar sig till dig som är lärare i engelska på högstadiet, gymnasiet eller inom kommunal vuxenutbildning. Framför allt har kursen ett fokus på flerspråkiga elever som har lite eller inga kunskaper i engelska.

Utbildningen består av sex digitala heldagsträffar med mellanliggande grupparbeten och studieuppgifter. Tid behöver avsättas för lärare så att de ges möjlighet att arbeta med de uppgifter som ska göras mellan kursdagarna inom ramen för den reglerade tiden för kompetensutveckling.

Innehåll i kursen

Innehållet i utbildningen är verksamhetsnära och kommer att ge dig verktyg för det dagliga arbetet. Du får möjlighet att relatera olika moment till din egen yrkesroll och praktik.

Kursen är baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, och omfattar bland annat

 • muntlig och skriftlig kommunikation och interaktion
 • hur man kan använda elevens modersmål som stöd för undervisningen
 • interkulturalitet
 • stöttande arbetsformer
 • strategier och varierande examinationsformer.

Ytterligare information och kursinnehåll finns i kursplanen från Göteborgs universitet. Kursplanen och litteraturlistan nedan kommer att uppdateras inför höstterminen 2024.

Kursplan, Göteborgs universitets webbplats Länk till annan webbplats.

Litteraturlista, Göteborgs universitets webbplats Länk till annan webbplats.

Krav på behörighet

Deltagare ska vara behöriga att undervisa i engelska. I mån av plats kan även andra behöriga lärare som undervisar i engelska få plats.

Kursstart och kurstillfällen

Kursen startar i september 2024 och avslutas i maj 2025. Information om datum för kurstillfällena kommer senare.

Urval av deltagare

Om det blir fler sökande än det finns platser går vi efter principen först till kvarn. Vi tar också hänsyn till om ansökan kommer in i tid och om den är komplett och korrekt utförd.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri. Ingen ersättning utgår för eventuella vikariekostnader.

Belöning

Därför ska du delta

Du kommer att utveckla och fördjupa dina kunskaper i att undervisa elever med lite eller inga kunskaper i engelska när det gäller till exempel bedömarkompetens och allmän- och ämnesdidaktiska perspektiv. Du kommer att få verktyg för varierade arbetssätt och arbetsformer i undervisningen och ta del av verksamhetsanknutna uppgifter.

Forskning och fördjupning

Kontakt

Om du har frågor kan du skicka ett mejl till engelska@skolverket.se.

Senast uppdaterad 16 maj 2024