Frågor och svar

Är det samma kurser som fanns inom Förskolelyftet?

Ja.