Frågor och svar

Kan jag läsa även om jag inte har grundläggande högskolebehörighet?

Ja. Men om du söker en kurs som vänder sig till förskollärare ska du ha en behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller förskollärarlegitimation.