Frågor och svar

Om det närmaste lärosätet inte har möjlighet att erbjuda kursen när vi önskar den, kan huvudmannen då vända sig till ett annat lärosäte?

Ja.