Grundläggande juridik i förskolan
– för dig som är rektor

Stärk din förmåga att hantera juridiska frågor i förskolans vardag! Grundläggande juridik i förskolan är en digital kurs för dig som är rektor eller biträdande rektor men som inte har läst Rektorsprogrammet. Under kursen får du lyssna till erfarna jurister, diskutera i grupp och nätverka med kollegor i liknande roll.

 • Rektorer och biträdande rektorer i förskolan

 • Digitalt hösten 2021

 • 4 dagar vid 2 tillfällen

 • 65 deltagare

En kvinna, en lagbok och en boll
Call to action

Anmälan

Det finns fortfarande platser kvar till alla kurser i höst. På grund av det osäkra läget under coronapandemin ges alla höstens kurser digitalt. Mer information om upplägget skickas till alla deltagare via e-post.

Vi tar emot 65 deltagare på varje digital kurs. Platserna fördelas i den ordning anmälningarna kommer in.

Anmäl dig härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information

För rektor och biträdande rektor i förskolan

Kursen riktar sig i första hand till dig som inte har läst Rektorsprogrammet. Du kan arbeta som antingen rektor eller biträdande rektor i förskolan.

Digital kurs

Obs! Vi anpassar oss efter utvecklingen av coronapandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På grund av det osäkra läget kommer därför alla höstens kurser att ges digitalt. Mer information om upplägget skickas till alla deltagare via e-post.

Datum och orter

Stockholm − digital kurs
1−2 september och 22−23 september 2021

Göteborg − digital kurs
14−15 september och 13−14 oktober 2021

Malmö − digital kurs
6−7 oktober och 27−28 oktober 2021

Sundsvall − digital kurs
19−20 oktober och 16−17 november 2021

Upplägg och innehåll

Kursen innehåller totalt fyra utbildningsdagar uppdelat på två tvådagarsomgångar. Kursen behandlar flera områden som är särskilt viktiga i förskolan:

 • Rektorns roll och ansvar.
 • Förskolans särart och vilka författningar som styr.
 • Det delade ansvaret mellan stat, huvudman och rektor.
 • Fristående respektive kommunala förskolor – vad gäller?
 • Offentlighet, sekretess och tystnadsplikt.
 • Tillsyn och kvalitetsgranskning.
 • Barnkonventionen och barns inflytande.
 • Värdegrundsuppdraget.
 • Det kompensatoriska uppdraget.

Kostnad

Skolverket står för utbildningen och kurslitteraturen.

Eftersom alla kurser nu är digitala är det inte längre aktuellt med kostnader för mat och övernattning. Därför kommer de kostnaderna att strykas för de deltagare som anmält sig till någon av våra fysiska kurser tidigare.

Belöning

Därför ska du delta

 • Kursen stärker din förmåga att hantera juridiska frågor i förskolans vardag och du får lära dig det du behöver veta om rektorns roll och ansvar.
 • Du får lyssna till erfarna jurister, bland andra Helene Roslund och Rossana Rothstein, och nätverka med kollegor i liknande roll.
 • Kursen är en unik möjlighet för dig som inte har gått Rektorsprogrammet eftersom den bara erbjuds under 2020 och 2021.
 • När du gått klart kursen får du ett intyg. Du får även kurslitteraturen Förskolan – uppdrag och juridik av Helene Roslund.
Forskning och fördjupning

Kontakt

Har du frågor om innehållet i kursen, välkommen att kontakta oss! Mejla till forskolerektor@skolverket.se.

Senast uppdaterad 01 september 2021