Grundläggande juridik i förskolan
– för dig som är rektor

Stärk din förmåga att hantera juridiska frågor i förskolans vardag! Grundläggande juridik i förskolan är en kurs för dig som är rektor eller biträdande rektor men som inte har läst Rektorsprogrammet. Under kursen får du lyssna till erfarna jurister, diskutera i grupp och nätverka med kollegor i liknande roll.

 • Rektorer och biträdande rektorer i förskolan

 • Hösten 2024

 • 4 dagar vid 2 tillfällen

 • 45 deltagare

En kvinna, en lagbok och en boll

Gör en intresseanmälan genom att mejla till forskolerektor@skolverket.se.

Call to action

Anmälan

Just nu har vi inga planerade kurstillfällen. Du kan göra en intresseanmälan på forskolerektor@skolverket.se för eventuellt kommande kurstillfällen hösten 2024.

Information

För rektor och biträdande rektor i förskolan

Kursen riktar sig i första hand till dig som inte har gått Rektorsprogrammet.

Om det finns lediga platser kvar en månad före kursstart kan vi eventuellt erbjuda kursen till andra personer.

Internat med fysiska träffar

Kursen innehåller totalt fyra utbildningsdagar uppdelat på två tvådagarsinternat. Kursen äger rum under förutsättning att den går att genomföra med fysiska träffar. Mer information skickas till alla deltagare via e-post.

Upplägg och innehåll

Kursen innehåller totalt fyra utbildningsdagar uppdelat på två tvådagarsinternat. Kursen behandlar flera områden som är särskilt viktiga i förskolan, till exempel:

 • rektorns roll och ansvar
 • förskolans särart och vilka författningar som styr
 • det delade ansvaret mellan stat, huvudman och rektor
 • vad som gäller för fristående respektive kommunala förskolor
 • offentlighet och sekretess
 • tillsyn och kvalitetsgranskning
 • barnkonventionen och barns inflytande
 • värdegrundsuppdraget
 • likvärdig kvalitet och det kompensatoriska uppdraget
 • systematiskt kvalitetsarbete
 • diskriminering och kränkande behandling
 • vårdnadshavare och relationen med hemmet.

Kostnad

Skolverket står för utbildningen, kurslitteraturen samt lunch och fika.

Huvudmannen betalar resor och kostnader för gemensam middag och övernattning vid behov. I anmälningslänken kommer du att hitta mer information om kostnaderna.

Belöning

Därför ska du delta

 • Kursen stärker din förmåga att hantera juridiska frågor i förskolans vardag och du får lära dig det du behöver veta om rektorns roll och ansvar.
 • Du får lyssna till erfarna jurister, bland andra Helene Roslund och Rossana Rothstein, och nätverka med kollegor i liknande roll.
 • Kursen är en unik möjlighet för dig som inte har gått Rektorsprogrammet eftersom den bara erbjuds under en begränsad tid.
 • När du gått klart kursen får du ett intyg. Du får även kurslitteraturen Förskolan – uppdrag och juridik av Helene Roslund.
Forskning och fördjupning

Kontakt

Har du frågor om innehållet i kursen, välkommen att kontakta oss! Mejla till forskolerektor@skolverket.se.

Senast uppdaterad 23 maj 2024