Grundläggande juridik i förskolan
– för dig som är rektor

Stärk din förmåga att hantera juridiska frågor i förskolans vardag! Grundläggande juridik i förskolan är en kurs för dig som är rektor eller biträdande rektor men som inte har läst Rektorsprogrammet. Under kursen får du lyssna till erfarna jurister, diskutera i grupp och nätverka med kollegor i liknande roll.

 • Rektorer och biträdande rektorer i förskolan

 • Digitalt våren 2021 och internat på fyra orter hösten 2021

 • 4 dagar vid 2 tillfällen

 • 45−65 deltagare

En kvinna, en lagbok och en boll
Call to action

Anmälan öppnar den 15 mars

Anmälan till både den digitala kursen och de fysiska internaten öppnar den 15 mars 2021. Vi tar emot 65 deltagare på den digitala kursen och 45 deltagare på varje fysisk kurs. Platserna fördelas i den ordning anmälningarna kommer in.


Information

För rektor och biträdande rektor i förskolan

Kursen riktar sig i första hand till dig som inte har läst Rektorsprogrammet.

Digital kurs eller internat med fysiska träffar

Det blir en digital kurs under våren 2021 och internat med fysiska träffar under hösten 2021. Höstens internat äger rum i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Både den digitala kursen och internaten omfattar totalt fyra kursdagar. Mer information om upplägget skickas till alla deltagare via e-post.

Datum och orter

Digital kurs
4−5 maj och 1−2 juni 2021

Stockholm
1−2 september och 22−23 september 2021

Göteborg
14−15 september och 13−14 oktober 2021

Malmö
6−7 oktober och 27−28 oktober 2021

Sundsvall
19−20 oktober och 16−17 november 2021

Upplägg och innehåll

Kursen innehåller totalt fyra utbildningsdagar uppdelat på två tvådagarsinternat. Kursen behandlar flera områden som är särskilt viktiga i förskolan:

 • Rektorns roll och ansvar
 • Förskolans särart och vilka författningar som styr.
 • Det delade ansvaret mellan stat, huvudman och rektor.
 • Fristående respektive kommunala förskolor – vad gäller?
 • Offentlighet och sekretess.
 • Tillsyn och kvalitetsgranskning.
 • Barnkonventionen och barns inflytande.
 • Värdegrundsuppdraget.
 • Det kompensatoriska uppdraget.

Kostnad

Skolverket står för utbildningskostnaden inklusive lunch och fika. Huvudmannen betalar resor och kostnader för gemensam middag och övernattning vid behov. I anmälningslänken kommer du att hitta mer information om kostnaderna.

Belöning

Därför ska du delta

 • Kursen stärker din förmåga att hantera juridiska frågor i förskolans vardag och du får lära dig det du behöver veta om rektorns roll och ansvar.
 • Du får lyssna till erfarna jurister, bland andra Helene Roslund och Rossana Rothstein, och nätverka med kollegor i liknande roll.
 • Kursen är en unik möjlighet för dig som inte har gått Rektorsprogrammet eftersom den bara erbjuds under 2020 och 2021.
 • När du gått klart kursen får du ett intyg. Du får även kurslitteraturen Förskolan – uppdrag och juridik av Helene Roslund.
Forskning och fördjupning

Kontakt

Har du frågor om innehållet i kursen, välkommen att kontakta oss! Mejla till forskolerektor@skolverket.se.

Senast uppdaterad 19 februari 2021