Grundläggande juridik i förskolan
– för dig som är rektor

Stärk din förmåga att hantera juridiska frågor i förskolans vardag! Grundläggande juridik i förskolan är en kurs för dig som är rektor eller biträdande rektor men som inte har läst Rektorsprogrammet. Under kursen får du lyssna till erfarna jurister, diskutera i grupp och nätverka med kollegor i liknande roll.

 • Rektorer och biträdande rektorer i förskolan

 • Digitalt våren 2021 och internat på fyra orter hösten 2021

 • 4 dagar vid 2 tillfällen

 • 45−65 deltagare

En kvinna, en lagbok och en boll
Call to action

Anmälan

Vi tar emot 65 deltagare på den digitala kursen och 45 deltagare på varje fysisk kurs. Platserna fördelas i den ordning anmälningarna kommer in.

Anmäl dig härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information

För rektor och biträdande rektor i förskolan

Kursen riktar sig i första hand till dig som inte har läst Rektorsprogrammet. Du kan arbeta som antingen rektor eller biträdande rektor i förskolan.

Digital kurs eller internat med fysiska träffar

Det blir en digital kurs under våren 2021 och internat med fysiska träffar under hösten 2021. Höstens internat äger rum i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Både den digitala kursen och internaten omfattar totalt fyra kursdagar. Mer information om upplägget skickas till alla deltagare via e-post.

Obs! Vi anpassar oss efter utvecklingen av coronapandemin. De fysiska kurserna kan därför bli digitala.

Datum och orter

Digital kurs
4−5 maj och 1−2 juni 2021

Stockholm
1−2 september och 22−23 september 2021

Göteborg
14−15 september och 13−14 oktober 2021

Malmö
6−7 oktober och 27−28 oktober 2021

Sundsvall
19−20 oktober och 16−17 november 2021

Upplägg och innehåll

Kursen innehåller totalt fyra utbildningsdagar uppdelat på två tvådagarsinternat. Kursen behandlar flera områden som är särskilt viktiga i förskolan:

 • Rektorns roll och ansvar.
 • Förskolans särart och vilka författningar som styr.
 • Det delade ansvaret mellan stat, huvudman och rektor.
 • Fristående respektive kommunala förskolor – vad gäller?
 • Offentlighet och sekretess.
 • Tillsyn och kvalitetsgranskning.
 • Barnkonventionen och barns inflytande.
 • Värdegrundsuppdraget.
 • Det kompensatoriska uppdraget.

Kostnad

Skolverket står för utbildningskostnaden inklusive lunch och fika. Huvudmannen betalar resor och kostnader för gemensam middag och övernattning vid behov. I anmälningslänken kommer du att hitta mer information om kostnaderna.

Belöning

Därför ska du delta

 • Kursen stärker din förmåga att hantera juridiska frågor i förskolans vardag och du får lära dig det du behöver veta om rektorns roll och ansvar.
 • Du får lyssna till erfarna jurister, bland andra Helene Roslund och Rossana Rothstein, och nätverka med kollegor i liknande roll.
 • Kursen är en unik möjlighet för dig som inte har gått Rektorsprogrammet eftersom den bara erbjuds under 2020 och 2021.
 • När du gått klart kursen får du ett intyg. Du får även kurslitteraturen Förskolan – uppdrag och juridik av Helene Roslund.
Forskning och fördjupning

Kontakt

Har du frågor om innehållet i kursen, välkommen att kontakta oss! Mejla till forskolerektor@skolverket.se.

Senast uppdaterad 15 mars 2021