Grundläggande juridik i förskolan
– för dig som är rektor

Stärk din förmåga att hantera juridiska frågor i förskolans vardag! Grundläggande juridik i förskolan är en kurs för dig som är rektor eller biträdande rektor men som inte har läst Rektorsprogrammet. Under kursen får du lyssna till erfarna jurister, diskutera i grupp och nätverka med kollegor i liknande roll.

 • Rektorer och biträdande rektorer i förskolan

 • Ett internat våren 2022 och två internat hösten 2022

 • 4 dagar vid 2 tillfällen

 • 45 deltagare

En kvinna, en lagbok och en boll
Call to action

Uppsala, Göteborg och Malmö

Uppsala

18−19 maj och 1−2 juni 2022. Sista anmälningsdag är den 4 april.

Göteborg

7−8 september och 28−29 september 2022. Sista anmälningsdag är den 24 juli. Sen anmälan, utan logi, möjlig fram till 31 augusti.

Malmö

9−10 november och 30 november−1 december 2022. Sista anmälningsdag är den 25 september.

Anmälan

Anmäl dig till de internatsförlagda kurserna i Uppsala, Göteborg och Malmö via länken nedan. Vi tar emot 45 deltagare på varje kurs. Platserna fördelas i den ordning anmälningarna kommer in. Endast en anmälan per rektor.

Anmälan till Grundläggande juridik i förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information

För rektor och biträdande rektor i förskolan

Kursen riktar sig i första hand till dig som inte har gått Rektorsprogrammet.

Om det finns lediga platser kvar en månad före kursstart kan vi eventuellt erbjuda kursen till andra personer.

"En av de bästa kurser som jag har deltagit i. Jag har fått mycket nyttig information och förtydliganden på olika frågor."

"Bra innehåll, kunniga föreläsare och varierat upplägg."

"Jättebra kurs. Kommer att hålla ögonen på kommande kurser hos Skolverket. Ett mycket bra stöd."

Citat från tidigare kursdeltagare

Internat med fysiska träffar

Kursen innehåller totalt fyra utbildningsdagar uppdelat på två tvådagarsinternat. Kursen äger rum under förutsättning att den går att genomföra med fysiska träffar. Mer information skickas till alla deltagare via e-post.

Upplägg och innehåll

Kursen innehåller totalt fyra utbildningsdagar uppdelat på två tvådagarsinternat. Kursen behandlar flera områden som är särskilt viktiga i förskolan, till exempel:

 • rektorns roll och ansvar
 • förskolans särart och vilka författningar som styr
 • det delade ansvaret mellan stat, huvudman och rektor
 • vad som gäller för fristående respektive kommunala förskolor
 • offentlighet och sekretess
 • tillsyn och kvalitetsgranskning
 • barnkonventionen och barns inflytande
 • värdegrundsuppdraget
 • likvärdig kvalitet och det kompensatoriska uppdraget
 • systematiskt kvalitetsarbete
 • diskriminering och kränkande behandling
 • vårdnadshavare och relationen med hemmet.

Kostnad

Skolverket står för utbildningen, kurslitteraturen samt lunch och fika.

Huvudmannen betalar resor och kostnader för gemensam middag och övernattning vid behov. I anmälningslänken kommer du att hitta mer information om kostnaderna.

Belöning

Därför ska du delta

 • Kursen stärker din förmåga att hantera juridiska frågor i förskolans vardag och du får lära dig det du behöver veta om rektorns roll och ansvar.
 • Du får lyssna till erfarna jurister, bland andra Helene Roslund och Rossana Rothstein, och nätverka med kollegor i liknande roll.
 • Kursen är en unik möjlighet för dig som inte har gått Rektorsprogrammet eftersom den bara erbjuds under en begränsad tid.
 • När du gått klart kursen får du ett intyg. Du får även kurslitteraturen Förskolan – uppdrag och juridik av Helene Roslund.
Forskning och fördjupning

Kontakt

Har du frågor om innehållet i kursen, välkommen att kontakta oss! Mejla till forskolerektor@skolverket.se.

Senast uppdaterad 25 juli 2022