Kompetensutveckling för lärare inom kombinationsutbildningar i komvux

Distanskurser för dig som är lärare inom kombinationsutbildningar i komvux och vill utveckla samarbetet med dina kollegor och er undervisning i en integrerande språk- och yrkesutbildning med tydlig koppling till arbetslivet.

  • Lärare i kombinationsutbildningar: yrkes-, sfi-, sva-lärare

  • 7,5 hp

  • Digitalt via Stockholms universitet

  • Vuxenutbildning

Call to action

Arbetslivsinriktad språkundervisning i sfi och sva inom komvux

Den här kursen är för dig som är lärare i svenska för invandrare (sfi) eller svenska som andraspråk (sva) inom komvux och vill utveckla din undervisning i muntlig och skriftlig kommunikation med tydlig koppling till arbetslivet. Kursen ger dig verktyg för att utforma arbetslivsrelevant språkundervisning och undervisningsmaterial för att ge elever inom sfi eller sva ökade möjligheter att delta aktivt i arbetslivet.

Kursens innehåll

Kursen består av tre delar:

  • I den första delen ingår klargöranden av de begrepp och metoder som behövs för att beskriva kommunikation i arbetslivet.
  • Den andra delen är mer praxisorienterad, där du genomför ett eget arbete. Arbetet ger exempel på hur kommunikationssituationer i arbetslivet kan se ut.
  • I den avslutande delen, som är ämnesdidaktiskt inriktad, tillämpar du de inhämtade kunskaperna genom att konstruera undervisningsmaterial, material för handledning av elever under praktik eller underlag för bedömning av arbetsrelaterad språkfärdighet.

Ta del av kursplan och övrig information här: Arbetslivsinriktad språkundervisning Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

När och var?

Distanskursen anordnas digitalt av Stockholms universitet från augusti 2024 till januari 2025. Information om eventuella ytterligare kursstarter publiceras under 2024.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är sfi- eller sva-lärare i kombinationsutbildningar inom komvux.

Anmälan

Anmälan görs via denna länk:

Arbetslivsinriktad språkundervisning i sfi och sva inom komvux Länk till annan webbplats.

Information

Språkutvecklande arbete inom kombinationsutbildningar

Den här kursen är för dig som är yrkeslärare och vill utveckla din undervisning i muntlig och skriftlig kommunikation med tydlig koppling till arbetslivet. Kursen ger dig verktyg att utforma en språkutvecklande ämnesundervisning med fokus på de studerandes funktionella språkfärdigheter för aktivt deltagande i studier och arbetsliv.

Kursens innehåll

Kursen består av tre delar:

  • Teoretiska perspektiv på språk- och kunskapsutvecklande arbete och hur sådant arbete kan tillämpas inom kombinationsutbildningar där eleverna läser sfi/sva i kombination med en yrkesutbildning.
  • En introduktion till ämnet svenska som andraspråk och redskap för att tillämpa teoretiska kunskaper om andraspråksinlärning och andraspråksanvändning inom yrkesutbildning och i samarbete med lärare i sfi/sva.
  • Verktyg för att utforma språkutvecklande ämnesundervisning med fokus på de studerandes funktionella språkfärdigheter för aktivt deltagande i studier och arbetsliv.

Ta del av kursplan och övrig information här: Språkutvecklande arbete inom kombinationsutbildningar Länk till annan webbplats.

När och var?

Distanskursen anordnas digitalt av Stockholms universitet från januari till maj 2025.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är yrkeslärare i kombinationsutbildningar inom komvux.

Anmälan

Anmälan öppnar under hösten 2024.

Information

Kontakt

För frågor om kursinnehåll, skicka e-post till: sva@su.se

För frågor om antagning, skicka e-post till: kombinationsutbildningar@skolverket.se

Därför ska ni delta

Ni får möjlighet att utveckla ert samarbete och er gemensamma undervisning inom kombinationsutbildningar i komvux.

Insatsen ingår i det nationella skolutvecklingsprogrammet Skola och arbetsliv samt vidare studier Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 03 maj 2024.