Kreativa metoder och verktyg för att underlätta övergångar

En kurs för dig som vill ha konkreta metoder och verktyg för att arbeta med elever som upplever olika svårigheter med att klara och fullfölja skolan. Kursen vänder sig till dig som är studie- och yrkesvägledare.

  • Studie- och yrkesvägledare i alla skolformer

  • 2 + 2 kursdagar

  • Digitalt

foto på färgglada pärlor som hänger i olika snören i rad.
Call to action

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är studie- och yrkesvägledare.

När och var?

Kursen genomförs digitalt i realtid.

Datum:

5 september kl. 9-16
6 september kl. 9-16

14 oktober kl. 9-16
15 oktober kl. 9-16

Anmälan

Anmäl dig till kursen Kreativa metoder och verktyg för att underlätta övergångar hösten 2024. Länk till annan webbplats.

Sista ansökningsdag: 21 maj

Antalet platser är begränsat till 30. Vid fler anmälningar upprättas en reservlista.

Information

Utveckla dina kunskaper i modeller och metoder för vägledning

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla färdigheter att arbeta med elever med risk att inte klara övergångar tex brist på motivation, prestationskrav med upplevelse av stressproblematik eller andra svårigheter.

I kursen går vi igenom aktuella karriärteorier samt dess metoder och verktyg för att utveckla ”Will Power” och ”Way Power”. Karriärteorierna utgår från såväl konstruktivistisk teori som Hopeteorin.

Under dagarna varvas föreläsningar med verksamhetsnära diskussioner utifrån deltagarnas målgrupper. Metodövningar med feedback av lärare och deltagare ingår som en del i kursen.

Träffarna bygger på varandra och mellan kursdagarna kommer du få med dig uppgifter med möjlighet att kunna prova och öva i din egen verksamhet.

Belöning

Därför ska du delta

  • Du får ökad kunskap om teorier och metoder för att utveckla självledarskap och valkompetens.
  • Du får möjlighet att utöka din verktygslåda utifrån aktuella karriärteorier och dess metoder.
  • Du får ökad kunskap för att välja och analysera val av metod i mötet med individer i behov av stöd.
  • Du får tillfälle att utbyta erfarenheter och möjlighet att diskutera tuffa samtal.
Forskning och fördjupning

Kontakt

För frågor om kursinnehåll: Maria Söderholm, maria@lua.nu

För frågor om antagning: syv@skolverket.se

Senast uppdaterad 25 mars 2024